เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Around meMidnightMessageBox
ถูกต้องหรือถูกใจ
 • ถูกต้องหรือถูกใจ


  จังหวะชีวิตในหลายเหตุการณ์ มักมีเรื่องราวมากมาย นำพาให้เกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” จริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้ แทบจะทุกอิริยาบถของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม


  หลายครั้งเราเองก็มีเวลาเพียงพอจะ “ทบทวนตัวเอง”

  แล้วไม่ใช่ทุกครั้ง ที่มนุษย์พอใจกับทุกการตัดสินใจในชีวิต รายละเอียดต่างๆในเหตุการณ์ มักมีผลต่อการตัดสินใจ อยู่เสมอ 


  จะว่าไปแล้วโดยส่วนใหญ่ เราตัดสินใจกัน บนรากฐานของอะไร 


  “ ถูกต้อง หรือ ถูกใจ “


  เรื่องน่าคิด ไม่มีทั้งผิดและถูก 

  ขึ้นอยู่กับบริบทตามแต่สถานการณ์เป็นสำคัญ 


  หลายครั้ง “ความถูกต้อง” เป็นเพียงตัวชี้วัดเรื่องที่ถูกที่ควร ความเหมาะสม ภายใต้เหตุและผล หมายรวมถึงบรรทัดฐานทางสังคม ที่อาจไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เราจะรับรู้ได้โดยธรรมชาติ ว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมเรียกว่า ความถูกต้อง


  ในขณะที่ “ความถูกใจ” ก็เป็นเพียงเครื่องมือชี้วัดความพึงพอใจส่วนตน บนพื้นฐานความต้องการของผู้ที่กำลังตัดสินใจ หลายครั้งที่ความพึงพอใจส่วนตน สามารถเติมเต็มความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า คงไม่มีใครปฏิเสธสิ่งนี้


  ถึงแม้ว่าจะสามารถเลือกทั้งสองอย่างภายในเวลาเดียวกันได้ แต่นั่นไม่ใช่ทุกครั้งกับการตัดสินใจ คนเรามักจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สำคัญกับตนเองเป็นพิเศษ 


  “ส่วนตนเป็นสำคัญ หรือ ส่วนรวมเป็นสำคัญ” 


  ทีนี้ คุณจะเลือกอะไร “ถูกต้อง หรือ ถูกใจ” ประเด็นก็คือ คุณยอมรับการตัดสินใจแบบใด และสิ่งไหนมีอิทธิพลต่อคุณ มากไปกว่ากัน?


  หวังว่าคุณจะเข้าใจ ในทุกๆการตัดสินใจของคุณ


  MidnightMessageBox 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in