เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
“บทสนทนาหลากมุมต่างมอง รัฐธรรมนูญ 2560” Chaitawat Marc Seephongsai

หนังสือ “บทสนทนาหลากมุมต่างมองรัฐธรรมนูญ 2560” จัดทำขึ้นเพื่อให้รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญของทุกคน สามารถพูดถึง แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ แล้วเสนอแนะสิ่งต่างๆ ได้ จึงจัดทำขึ้นเป็นบทสัมภาษณ์พูดคุย ถึงมุมมองของบุคคลที่หลากหลาย ต่างบทบาทหน้าที่ ต่างจุดยืนทางการเมือง โดยใช้แว่นของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน สำรวจมองรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดของสังคม ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในประเทศสำหรับทุกคน เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ท่านจะเห็นถึง ความหลากหลายต่างมุมของความคิด ที่มองรัฐธรรมนูญ โดยผ่านบุคคลที่มีความหลากหลายในการมองรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยู่กับว่า เขาเหล่านั้น อยู่ในตำแหน่งแห่งที่อย่างไร จึงทำให้การมองรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างหลายหลายอย่างน่าสนใจ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ใช้รูปแบบบทสัมภาษณ์ บทสนทนากับผู้ที่มีความคิดหลากหลาย ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ในหนังสือนั้นประกอบไปด้วย บทสัมภาษณ์ 13 บท และบทความพิเศษ 2 บทความ โดยมีผู้ช่วยบรรณาธิการในการสัมภาษณ์รวบรวมบทความนำโดย คุณภัทรวุฒิ เฉยศิริ คุณชัยธวัช สีผ่องใส คุณวรศักดิ์ จันทร์ภักดี คุณชิษณุพงศ์ สุวัตถี และคุณรัฐกร ชนะวงศ์ ในฐานะกองฐานะบรรณาธิการ จึงเคารพต่อถ้อยคำของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมีการแก้ไขถ้อยคำเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ ขอเชิญทุกท่านเปิดใจและร่วมอ่านความเห็นที่หลากหลายต่างมุมมองต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ณ บัดนี้