เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Normthing Marketing storyKarn Nikrosahakiat
กฎหมายและสิทธิของผู้ประกอบการ
 • สิทธิของผู้ประกอบการ ผู้ที่ทำธุรกิจ | สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบการที่สำคัญมีหลายประการและมีความหลากหลายตามลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ วันนี้ Normthing ที่ปรึกษาการตลาด รวมทั้งยังเป็น ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ สิ่งแวดล้อม จะมาเล่าให้ฟังว่า มีอะไรบ้าง

  สิทธิของผู้ประกอบการ ธุรกิจ

  การทำธุรกิจในประเทศไทยต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายนิติบุคคล กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายป้องกันการทุจริต การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือในตลาด และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ

  สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบการที่สำคัญมีหลายประการและมีความหลากหลายตามลักษณะธุรกิจและสถานการณ์

  สิทธิในการประกอบกิจการ: ผู้ประกอบการมีสิทธิที่จะก่อตั้งและดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย สิทธินี้รวมถึงการเข้าถึงที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินของธุรกิจ

  สิทธิในการทำสัญญา: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการทำสัญญาทางธุรกิจ และสามารถตกลงและดำเนินการตามข้อตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ

  สิทธิในการนำเข้าและส่งออก: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการนำเข้าและส่งออกสินค้า และสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับทางภาษีและการค้าขายระหว่างประเทศ

  สิทธิในการลงทุน: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยประการที่มีสิทธิจะครอบครอง ควบคุม และขายทรัพย์สิน

  สิทธิในการจัดตั้งบริษัท: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการจัดตั้งและบริหารบริษัทตามกฎหมายของประเทศ

  สิทธิในการจัดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการจดทะเบียนและครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิลิขสิทธิ์ สิทธิเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทางเทคโนโลยี

  สิทธิในการรับผิดชอบทางสังคม: ผู้ประกอบการมีสิทธิในการรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สำหรับชุมชนหรือสังคม

  ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง สิทธิของผู้ประกอบการ

  การรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยทางกฎหมาย

  การทำธุรกิจในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทางกฎหมาย นี่คือบางประการที่ควรทราบ:

  • กฎหมายนิติบุคคล: การจัดตั้งบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมายนิติบุคคลในประเทศไทย ต้องจดทะเบียนบริษัทในกรมพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (DBD) และปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล
  • กฎหมายแรงงาน: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เช่น การทำสัญญาแรงงาน การจ้างงาน การจัดตั้งสภาแรงงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
  • กฎหมายภาษี: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • กฎหมายการค้า: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการค้า การทำสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางกฎหมาย
  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
  • กฎหมายป้องกันการทุจริต: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตทางธุรกิจ
  • กฎหมายสิทธิทางแพ่ง: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางแพ่ง การพิพาท และข้อบังคับทางกฎหมาย

  การทำธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ทั้งในด้านธุรกิจและการทางกฎหมาย

  สรุปทำธุรกิจต้องรู้กฎหมายข้อไหนและทำไมถึงต้องรู้

  การทำธุรกิจในประเทศไทยต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายนิติบุคคล กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายป้องกันการทุจริต การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือในตลาด และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ ซึ่ง Normthing สามารถช่วยคุณในการจัดอีเว้นท์ เพื่อสื่อสารด้านความเป็นผู้นำของคุณในด้านนี้ได้อีกด้วย

  Reference: https://www.normthing.com/2024/01/20/right-entrepreneur-laws/

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in