เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ภาษาพาเพลินNoi Beleza
New Year 2019 ..เราทำอะไรกันดี

 • ในปีใหม่ 2019 นี้
  กลุ่มของคนทำงาน ที่มีหลากหลายส่าขา
  เค้าตั้งเป้าหมาย ตั้งปณิธานกัน
  มีข้อคิดดีๆ นำมาแบ่งปันกันค่ะ

  มีจุดเริ่มต้นใหม่ (New start)

  ตั้งเป้าหมายชีวิต (Set my goal)

  วางแผนเรื่องการงาน (Plan my career)

  ลำดับความสำคัญของงาน  (Prioritise the work)

  ทำงานให้แตกต่าง มีวิธีใหม่ๆ  (Make it different)

  วางแผนชีวิตให้มีความสมดุลย์ของงานและเวลา (Work/Life Balance)

  ให้ความสำคัญกับความอยู่ดีกินดีของชีวิต
  (Focus on well-being)

  ฝึกฝน เพิ่มเติมความรู้ด้าน digital
  (Expand digital skills)

  ปลดล็อค..ศักยภาพของคุณ ใช้มันให้เต็มที่
  (Unlock your potential)

  วิธีทำงานอย่างท้าทาย 
  (Challenging ways of working)

  แรงจูงใจอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน
  (Creative motivation)

  ใช้ประสบการณ์ ปรับเข้ากับการทำงานมิติใหม่ๆ
  (Apply experience to a new perspective of work)

  หาแนวทางคำตอบที่เหมาะสมให้กับโครงงาน
  (Fit inspiring solutions to our project)

  ทำแผนการเงิน และการลงทุนส่วนบุคคล
  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง
  (To develop a personal financial & investment plan for our well-being)

  อุทิศเวลา ทำงานด้านจิตอาสา เพื่อสังคม
  ช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายบางอย่างของโลกนี้
  (Meaningful contributions for social issues to solve some of the world challenges)

  ไปเที่ยวประเทศต่างๆ ได้เห็นวิถีชีวิตแต่ละคน เปิดประสบการณ์มุมมอง มิติต่างๆของเราต่อโลกนี้
  (Visit different countries to see individuals to brighten my perspective of the world)

  เพิ่มความสุข โดยมีงานที่เหมาะกับเรา
  (Increase happiness by having a proper work)

  ใช้เวลาคุณค่ากับครอบครัว
  (Spend quality time with family)

  มีเวลาให้ตัวเอง ดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและใจ
  (Have time for myself for physically fit and mentally healthy)

  มีทัศนคติที่ดี คิดบวก มีความสุขแน่นอน
  Good attitude, Positive thinking --> Happiness
  .
  .
  ทุกๆคำตอบ น่าสนใจ ลองทำดูกันนะคะ

  ?????

  Cr : บางส่วนของบทความจาก BCG Careers
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in