เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#356 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน


 • ชื่อหนังสือ: โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน ฉบับ ๒ ภาษา (ไทย-จีน)

  ชื่อผู้แปล: มิสโจ

  สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

  ครั้งที่พิมพ์: ไม่ปรากฎครั้งที่พิมพ์

  จำนวนหน้า: 200 หน้า

  ราคา: 100 บาท


  รูปภาพนี้ ภาพความจริงในธรรมชาติ


       ความดีคือดอกไม้ที่เป็นธรรมชาติที่ส่งกลิ่นหอมและเบ่งบานอย่างงดงามไปทั่ว ไปยังตัวผู้กระทำและตัวผู้อยู่รอบข้างที่เพียงได้กลิ่นก็สูดดมความดีเข้าไปทั่วปอดก็รู้สึกสบายใจ และเมื่อได้ยลโฉมความงามของดอกไม้ก็แช่มชื่นใจ


  รูปภาพนี้ โอวาทสี่ประการของท่านเหลี่ยวฝาน


       ท่านเหลี่ยวฝานเจอกับท่านผู้เฒ่าขงที่ทำนายทายทักชีวิตของท่านได้อย่างเเม่นยำอย่างกับตาเห็น ดังนั้น ท่านเลยไม่ใส่ใจหรือสนใจทำอะไรสักอย่าง ท่านปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคำทำนาย จนกระทั่ง ท่านเจอพระภิกษุรูปหนึ่งของศาสนาพุทธ และได้สนทนาธรรม   “ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงได้

  โดยไม่ต้องเป็นไปตาม

  ชะตาฟ้ากำหนดทุกอย่าง”


  รูปภาพนี้ โอวาทข้อที่หนึ่งคือการสร้างอนาคต


       หลังจากนั้นที่ท่านได้สนทนาธรรมกับภิกษุรูปนั้น ชีวิตท่านก็เปลี่ยนไป และท่านเริ่มต้นที่แก้ไขตัวเอง ก่อนที่จดจำคำสอนที่ดีเหล่านี้มาสอนลูกของตัวเอง ซึ่งท่านเปรียบกับ พ่อดีสอนลูก โดยท่านบอกกับลูกว่า การสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง ไม่ได้ขึ้นกับคำทำนายหรือชะตาฟ้าลิขิตแต่ด้วยประการใด หากเราทำตัวเราดี ชีวิตเราย่อมได้ดี แต่หากทำตรงข้าม ผลก็ย่อมตรงข้าม เปรียบการปลูกสิ่งใดก็ได้ผลสิ่งนั้น ย่อมไม่สามารถกลายเป็นอื่นได้


  “มนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองอยู่เสมอ 

  เพื่อจักได้ดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรม 

  เมื่อกระทำแต่ความดีแล้วไซร้

  ไฉนจักไม่ได้รับความดีอันเป็นผลเล่า”

  เหลี่ยวฝาน


  รูปภาพนี้ โอวาทข้อที่สองคือวิธีแก้ไขความผิดพลาด


       ท่านได้กล่าวกับลูกในโอวาทข้อที่สองต่อไป ซึ่งมีใจความสรุปรวมของความมีหิริ โอตัปปะ ความเกรงกลัวและความละอายต่อการทำบาป ไม่เพียงเท่านั้น ถ้าหากทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ก็ย่อมไม่เกิดผล แต่ควรทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยและผลที่ดีย่อมเกิดในกมลสันดานอย่างแน่แท้


  “ความผิดถูก ความดีชั่ว ล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกัน

  เมื่อรู้ว่าผิด รีบแก้ไขเสีย ความถูกก็จะกลับคืนมา

  เมื่อทำความดีอยู่ ความชั่วไหนเลยจะกล้ำกราย”

  เหลี่ยวฝาน


  รูปภาพนี้ โอวาทข้อที่สามคือวิธีสร้างความดี


       ท่านเหลี่ยวฝานสอนลูกในโอวาทข้อที่สามที่ประกอบด้วย คุณธรรมทั้งหมด ๑๐ ประการ เพราะเมื่อหากลูกได้ลงมือทำแล้วก็จะดุจดั่งดอกบัวที่ขึ้นมาจากน้ำเพราะคุณในสิ่งที่ทำย่อมส่งผลให้มีความงดงามดั่งธรรมชาติ ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ ประกอบด้วย

  ๑. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี

  ๒. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า

  ๓. สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม

  ๔. ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี

  ๕. ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขัน

  ๖. กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

  ๗. อย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ต้องหมั่นบริจาค

  ๘. ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

  ๙. เคารพผู้มีอาวุโสกว่า

  ๑๐. รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเอง


  “ทำบุญด้วยเงินน้อยนิด กลับเป็นบุญที่เต็มเปี่ยม

  เพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยกุศลเจตนา

  แม้ทำบุญด้วยเงินมากมาย 

  หากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งๆกลางๆ

  การทำความดีนั้นก็จะให้ผลเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้น”

  เหลี่ยวฝาน


  รูปภาพนี้ โอวาทข้อที่สี่คือความถ่อมตน


       โอวาทข้อสุดท้าย ท่านเน้นเรื่องการถ่อมตนเป็นหลัก ว่า เราไม่ควรทำตัวอวดเก่ง อวดฉลาดหรือยกตนข่มท่าน โดยลูกจะต้องเป็นคนดีมาก ฉลาดซื่อตรงและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งการกระทำเหล่านี้เปรียบดุจดั่ง การปิดทองหลังพระนี่เอง


  “ทะนงตนย่อมนำมาซึ่งความวิบัติ

  ถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญ”

  เหลี่ยวฝาน


  รูปภาพนี้ ความสุข


       สิ่งเหล่านี้ตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือตัวตัณหานั้นเอง ถ้าหากคนเราสามารถละตัวตัณหาเหล่านั้น ชีวิตของคนเราก็ย่อมพบความสุขดั่งถาวร และคงจะเป็นอย่างบุตรชายของท่านเหลี่ยวฝานที่เมื่อปฏิบัติตามก็ได้เป็นนายอำเภอผู้มีคุณธรรม ส่วนภรรยาของท่านก็เป็นคนใจบุญเช่นกัน เปรียบดั่ง คนดีย่อมดึงดูดคนดีเข้าหากัน  “ความดีใดเท่าดีนั้นไม่มี

  ชีวิตดีอยู่ที่เริ่มลงมือทำในวันนี้

  ฟ้าจะได้รู้และร่วมสดุดี

  ชีวิตนี้ดีชั่วขอเป็นคนกำหนดเอง”


  รูปภาพนี้ ดอกบัวที่พ้นน้ำขึ้นมา


       ความดีที่เรายิ่งทำก็ทำให้เรายิ่งสูงเปรียบดั่งดอกบัวที่พ้นน้ำแล้ว และเมื่อใครได้อ่านและนำไปปฏิบัติตามก็ย่อมพบแต่กับความเจริญ เพราะคำสอนของท่านนั้นไม่เก่าเลย และเมื่ออ่านจบ เรายิ่งมีแรงที่อยากทำความดีในทุกวัน เพราะการทำดีก็เปรียบเหมือนการแข่งขันกับตัวเอง  “หากแม้นเราสามารถประพฤติปฏิบัติ

  กาย วาจาและใจให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

  เราพบหนทางที่นำพาชีวิตของเรารุ่งเรืองได้”


  Look A Breathe

  (Read A Book) 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in