เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#296 พระมหากัสสปะ


 • “ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม

  ไหว้องค์พร้อมทั้งองค์สาม

  ครบทั้งพระรัตนตรัยนาม

  พระพุทธตามด้วยพระธรรมสงฆ์

  ข้าพเจ้าศรัทธาพระมหากัสสปะ

  ท่านผู้ชนะเลิศหล้าด้านธุดงค์

  ชีวิตข้าพเจ้าตั้งใจรักษาคง

  ไว้ทางตรงหลักไตรลักษณ์”       เรื่องราวในเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านกี่ครั้งก็รู้สึกตื้นตันในความดีของพระมหากัสสปะและซึ้งในพระคุณของท่าน ในปัจจุบัน นักบวชจำนวนมากที่บวชในพระพุทธศาสนาทำผิดพระวินัย พูดจาโฆษณา หรือทำให้โลกติเตียน ซึ่งหมายความว่า ถ้าไม่มีท่านสังคยนา ศาสนาพุทธต้องแย่กว่านี้แน่ 


       พระมหากัสสปะ ท่านนามเดิมว่า ปิปผลิ และเกิดในตระกูลพราหมณ์สูง พอถึงคราวที่ท่านโตขึ้นมา พ่อแม่ท่านขอให้ท่านแต่งงาน ท่านเลยปั้นรูปผู้หญิงคนหนึ่งออกมา แล้วดันรูปปั้นนี้ หน้าดันไปเหมือนกับนางภัททกาปิลานี ซึ่งทั้งสองท่านอยากออกบวช ดังนั้น ทั้งสองท่านเขียนจดหมายถึงกันว่า ให้ไปหาคนอื่นเถิด เพราะจะออกบวช


       แต่คนที่เอาสารไปส่งดันแปลงสารก่อน จนกระทั่ง ทั้งสองต้องแต่งงานกัน แต่ท่านทั้งสองคุยกันว่า ท่านจะอยู่ฉันท์สามีภรรยาต่อหน้าผู้อื่น แต่พอตอนอยู่ในห้องนอน จะอยู่ในฉันท์มิตร โดยวางพวงมาลัยไว้ตรงหัวนอน และถ้าพวงมาลัยเหี่ยวย่อมแปลว่า ทั้งสองเกิดราคะ หรือไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเกิดราคะ


       หลังจากนั้น ถึงจุดที่ท่านทั้งสองเบื่อหน่าย และท่านตัดสินใจออกบวชทั้งคู่ โดยภรรยาของท่านไปทางด้านซ้าย ส่วนท่านไปทางด้านขวา เหตุการณ์นี้ ทำให้เกิดเเผ่นดินไหว เทวดาสาธุการในความดีของท่านทั้งสอง 


       พระพุทธเจ้าท่านเลยเหาะมาเบื้องหน้า และพระมหากัสสปะก็ไปไหว้ท่านและถือธุดงควัตรอยู่สามอย่างหลักๆ ได้แก่ ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นประจำ รับบิณฑบาตรเป็นประจำ และอยู่ป่าเป็นนิจ เมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมจนท่านได้บรรลุพระอรหันต์ ดังนั้นท่านถูกพระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเอกัคคตะเลิศด้านธุดงควัตร       ส่วนนางภัททกาปิลานี ตอนหลังได้มาบวชในสำนักพระพุทธเจ้า หลังบวชสำนักอื่นอยู่นานถึง 5 ปี และท่านได้บรรลุพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแต่งตั้งท่านให้เป็นเอกัคคตะเลิศในด้านบุพเพนิวาสญาณ (ระลึกชาติ)       หลังจากนั้น ผ่านไปนาน จนพระมหากัสสปะเห็นชีเปลือยถือดอกมณฑาสวรรค์มา และได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ดังนั้น ท่านรีบเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้า แต่ระหว่างเดินทาง พบว่า พระรูปหนึ่งบอกว่า ดีใจที่ไม่คนมาจู้จี้จุกจิกอีกแล้ว ทำให้ท่านคิดว่า อีกไม่นาน ศาสนาจะเสื่อมเพราะคนเหล่านี้       เมื่อพระอานนท์ต้องการจะจุดไฟ แต่ก็จุดไม่สำเร็จ เพราะต้องรอพระมหากัสสปะมา พอท่านมาจนถึง ท่านได้ทำการกราบนมัสการลา ไฟก็เผาพระพุทธเจ้า และท่านกับพระอรหันต์อีก 500 รูปก็ตัดสินใจสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของโลก       หลังจากนั้น ถึงกาลที่ท่านปรินิพพาน ท่านอธิษฐานให้ภูเขาสามลูก ทับร่างท่าน โดยภายในมีห้องโถงไว้ ซึ่งพระศรีอาริยเมตไตยเดินผ่านและสรรเสริญท่านในด้านธุดงควัตรต่อไป  เรื่องราวในเล่มนี้เป็นการ์ตูนที่อ่านได้เรื่อยๆและสนุก เราคิดว่า เขาไม่ได้ทำมาให้เฉพาะเด็กอ่านนะ แต่เราคิดว่า เขาทำมาให้ทุกคนอ่าน


  “ความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

  ต่อธุดงควัตรที่พระมหากัสสปะทำ

  ในอนาคตกาลเบื้องหน้า 

  พระศรีอาริยเมตตรัย ท่านต้องมาสาธุการ”

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in