เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
เลือกตั้งไม่นองเลือด By ประจักษ์ ก้องกีรติ
 • รีวิวเว้ย (1412) ครั้งหนึ่งในอดีตการเลือกตั้งของไทยทั้งในเวทีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ต่างเคยเป็นสังเวียนของการใช้ความรุนแรงมากก่อน กระทั่งมีงานศึกษาหลายชิ้นที่ทำเรื่องของ "ความรุนแรงในการเลือกตั้ง" โดยที่งานเหล่านี้ได้ชี้ให้เราเห็นถึงกลไกที่อยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรงในการจัดการศัตรูทางการเมือง อันได้แก่ผู้มีอิทธิพล หัวคะแนน และรวมไปถึงนักการเมืองบางกลุ่มที่เลือกใช้ความรุนแรงในการกำจัดศัตรูทางกานเมือง หากแต่หลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวในเรื่องของการกำจัดศัตรูทางการเมืองด้วยความรุนแรงลดน้อยลง การกำจัดศัตรูทางการเมืองเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไปของแกนกลางแห่งอำนาจของรัฐในช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเราจะเห็นเทคนิควิธีใหม่ ๆ ที่ถูกหยิบมาใช้ในการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย
  หนังสือ : เลือกตั้งไม่นองเลือด: ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554
  โดย : ประจักษ์ ก้องกีรติ
  จำนวน : 144 หน้า
  .
  "เลือกตั้งไม่นองเลือด: ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554" หนังสือเล่มเล็กที่วิเคราะห์เรื่องของการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 ช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเรื่องของการใช้ความรุนแรงในการเลือกตั้ง ที่จะขยับตัวเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนจากความรุนแรงเลิงกายภาพในการกำจัดศัตรูทางการเมืองมาสู่รูปแบบและกลไกอื่น ๆ
  .
  เนื้อหาของ "เลือกตั้งไม่นองเลือด: ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554" แบ่งออกเป็น 6 บทหลักที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และอีก 1 ภาคผนวกที่บอกเล่าเรื่องของเกตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ผ่านการสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของการจัดการเลือกตั้ง โดยเนื้อหาของ "เลือกตั้งไม่นองเลือด: ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  การเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฏาคม 2554: บนหนทางไปสู่การนองเลือด ?
  .
  เมื่อมนุษย์ฆ่ากันเพราะการเลือกตั้ง: ปรากฏการณ์ความรุนแรงในการเลือกตั้งทั่วโลก
  .
  ความรุนแรงในการเลือกตั้ง: คำและความหมาย
  .
  กระสุนปืนและหีบบัตรเลือกตั้งในประเทศไทย
  .
  ความรุนแรงในการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554: ต่อเนื่องหรือแตกหัก ? -- การตื่นตัวของสังคมและมาตรการป้องกันความรุนแรงในการเลือกตั้ง, ระดับความรุนแรง, เหยื่อนและผู้กระทำการ, เวลาและสถานที่ และรูปแบบความรุนแรง
  .
  แลไปข้างหน้า: ว่าด้วยการเลือกตั้ง ความรุนแรงและประชาธิปไตย
  .
  ภาคผนวก: สรุปเหตุความรุนแรงในการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554
  .
  "เลือกตั้งไม่นองเลือด: ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฏาคม 2554" ช่วยให้เราเห็นถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านการใช้ความรุนแรงในการกำจัดศัตรูทางการเมือง มาสู่ช่วงเวลาที่การใช้ความรุนแรงถูกต่อต้านจากสังคม กระทั่งในปัจจุบันที่การเลือกตั้งเปลี่ยนรูปแบบของการต่อสู้ทางการเมืองไปอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งเรื่องของการต่อสู้กันผ่านนโยบายของพรรคการเมืองและนักการเมือง และการต่อสู้ผ่านสถาบันทางอำนาจอื่น ๆ ในการกำจัดศัตรูทางการเมือง ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อย ๆ นับตั้งแต่หลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in