เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความ รถยนต์มือสองกฤษฎากู๊ดคาร์
ในน้ำมัน 1 ลิตร มีค่าอะไรบ้าง เป็นปัจจัยของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
 • โครงสร้างในน้ำมัน 1 ลิตร มีค่าอะไรบ้าง เป็นปัจจัยของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในยุคที่น้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ทั้งคนซื้อรถป้ายแดง หรือจะเป็น รถมือสอง ก็ดีบางคนก็อาจจะตัดสินใจไปติดแก๊สกันบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นทุกวันนี้ ว่าในน้ำมัน 1 ลิตรนั้นประกอบไปด้วยต้นทุนและโครงสร้างอะไรบ้าง วันนี้เรามาข้อข้องใจนี้กันครับ


  อันดับแรกคือ
  -    ต้นทุนของเนื้อน้ำมัน (40-60%) คือต้นทุนราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานกลั่น อ้างอิงตามตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย
  -    ภาษีต่างๆ (30-40%) ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำมาเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศ และบำรุงในส่วนต่างๆของท้องถิ่นต่างๆ และในแต่ละท้องถิ่นนั้นก็ไม่เท่ากันโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเป็นต้น
  -    ภาษีสรรพสามิตร ถูกจัดเก็บโดยกระทรวงการคลัง ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตร เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
  -    ภาษีเทศบาล : ถูกจัดเก็บโดยกระทรวงการคลัง ในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิตร ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตร มาตรา 150 และจัดส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
  -    ภาษีมูลค่าเพิ่ม : โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะจัดเก็บ 7% ของราคาขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดเก็บอีก 7% ของค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

  กองทุนต่างๆ (5-20%) โดยกองทุนต่างๆนั้นมีดังนี้

  -    กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะถูกจัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้เกิดความผันผวน
  -    กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : จัดเก็บตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ (กพช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อะเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน
  -    ค่าการตลาด (10-18%) เป็นส่วนต้นทุนทั้งค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการคลังน้ำมัน การขนส่งเคลื่อนย้ายน้ำมันมายังสถานีบริการเติม รวมไปถึงเป็นค่าบริการของบริกรและพนักงานที่เติมให้แก่ประชาชน
  -    ส่วนประกอบเหล่านี้แหละที่เป็นปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการปรับ ขึ้น-ลง ราคาน้ำมันทั้งหมด ภายในประเทศ โดยจะสังเกตุได้ว่าราคาของน้ำมันค้าปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลต่อสันค้าทั้งอุปโปภคและบริโภคไปด้วย เพราะการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆของแต่ละพื้นที่ก็ใช้ต้นทุนที่แตกต่างกันนั่นเองครับ

  อ่าน ข่าวสารรถยนต์ เพิ่มเติมได้ที่
  https://www.kitsadagoodcar.com/news/category/ข่าวรถใหม่/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in