เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
[แปล] Important announcement for ENHYPENpuffyduffytae
[แปล] Weverse Announcement: ENHYPEN Fan Etiquette Notice
 • ประกาศจาก Weverse
  [ประกาศ] มารยาทในการปฏิบัติตนของแฟนคลับ ENHYPEN
  สวัสดี
  นี่คือ BELIFT LAB


  พวกเราใคร่จะขอบคุณแฟนคลับทุกคนสำหรับความรักและการสนับสนุนที่พวกคุณได้แสดงออกต่อ ENHYPEN อย่างต่อเนื่อง


  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการสร้างวัฒนธรรมแฟนคลับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและปกป้องสิทธิของศิลปิน เราจึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทของแฟนคลับดังต่อไปนี้


  1. การเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือสถานที่ที่มิได้ประกาศแจ้งต่อสาธารณะชนเป็นเรื่องต้องห้าม      
      กรุณาอย่า:


      - เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวต่าง ๆ (ตึกที่ทำงานของบริษัท, ห้องสตูดิโอสำหรับฝึกซ้อม, ที่พักของศิลปินและ สถานที่หรือพื้นที่ส่วนตัวอื่น ๆ) หรือสถานที่ซึ่งไม่ได้ัรับการแจ้งว่าเป็นงานหรือสถานที่เปิดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ BELIFT LAB หรือผ่านทาง Weverse


      - เข้าไปในสนามบินหรือพยายามขึ้นบินในเครื่องบินลำเดียวกัน (กับ ENHYPEN) โดยได้รับข้อมูลมาอย่างผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทัวร์ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ และกิจกรรมที่ต้องมีการโปรโมตต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการเดินทางส่วนบุคคลและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีเหตุให้ศิลปินต้องปรากฏตัวที่สนามบิน


       - ฝากหรือส่งจดหมายหรือของขวัญไปที่พื้นที่ส่วนตัวของศิลปิน (หอพัก, ที่พัก, และอื่น ๆ)


  2. การเกี่ยวข้องกับการสะกดรอยตามศิลปินเป็นเรื่องต้องห้าม กรุณาอย่า:


       - พยายามดึงดันที่จะติดต่อกับศิลปิน, เข้าไปในพื้นที่ของศิลปิน, เข้าหาศิลปิน, พูดคุยกับศิลปินหรือการเข้าไปสัมผัสร่างกายศิลปิน


       - พยายามทำสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาด้านบนต่อครอบครัวของศิลปิน, เพื่อนของศิลปินหรือคนรู้จักของศิลปิน


       - คัดลอก, ปลอมแปลง หรือได้รับทางผ่านใด ๆ ในการเข้าชมการแสดงหรืองานอีเว้นท์อย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เข้าใกล้ศิลปินในห้องพักของศิลปินหรือพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ


  3. การซื้อหรือการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเป็นเรื่องต้องห้าม กรุณาอย่า:


       - พยายามหรือเข้าร่วมการซื้อหรือการขายเลขที่พัก, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ส่วนบุคคล, เลขที่นั่ง, และอื่น ๆ ของศิลปิน


       - พยายามหรือเข้าร่วมการซื้อหรือการขายข้อมูลการบิน, เลขที่นั่ง, และอื่น ๆ


  4. การถ่ายรูป, วีดิโอหรือการอัดเสียงเว้นเสียแต่ว่าในช่วงเวลานั้นและ ณ สถานที่นั้นได้รับการ
      อนุญาตให้กระทำ เป็นเรื่องต้องห้าม กรุณาอย่า:


       - เข้าไปในสถานที่ที่ไม่ได้รับการประกาศสู่สาธารณะชนหรือพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเพื่อถ่ายรูป บันทึกวิดีโอหรืออัดเสียงของศิลปิน


       - บันทึกวิดีโอ, เสียงหรือถ่ายทอดวิดีโอหรือเสียง (การสตรีมสด, และอื่น ๆ) ที่ซึ่งการถ่ายรูปและการบันทึกวิดีโอไม่ได้รับการอนุญาต


       - ฝ่าฝืนข้อบังคับของการแสดงหรือสถานที่เพื่อจะนำอุปกรณ์บันทึกวิดีโอหรืออุปกรณ์บันทึกเสียงที่ไม่ได้รับการอนุญาต (ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ) เข้าไป, หรือการใช้โทรศัพท์มือถือโดยมีจุดประสงค์เพื่อการถ่ายวีดิโอหรือการบันทึกเสียง 


       - มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการบันทึกสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขิสทธิ์


  *  พื้นที่ที่ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามในการถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอและบันทึกเสียง: สนามบิน (เคาน์เตอร์ซื้อตั๋ว, จุดตรวจความปลอดภัย, เลาจน์, ร้านขายของ duty-free, ประตูขึ้นเครื่อง, เขตการบิน, พื้นที่รับกระเป๋าคืน, และอื่น ๆ) สถานีออกอากาศ, สถานที่จัดการแสดงที่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการอนุญาตให้กระทำ, และอื่น ๆ


  *  หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว คุณอาจถูกขอให้ลบวิดีโอหรือการบันทึกเสียงนั้น ๆ และจะถูกขอให้ออกจากที่นั้น ๆ


  *  เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณในขณะที่นำตัวคุณออกไปจากสถานที่นั้น ๆ


  5. การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเป็นเรื่องต้องห้าม 
      กรุณาอย่า:


       - เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิเสธที่จะทำตามคำแนะนำของสตาฟฟ์ผู้จัดการศิลปิน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเกาหลีและต่างประเทศ, หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับตัวศิลปิน


       - กันมิให้ศิลปินเข้าสู่ยานพาหนะหรือขัดขวางมิให้ยานพาหนะเคลื่อนตัวออกไปได้


       - ขับยานพาหนะไล่ตามยานพาหนะของศิลปิน


  6. การกระทำอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดเป็นเรื่องต้องห้าม กรุณาอย่า:


       - ถือตัวตนปลอมเพื่อให้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของแฟนคลับต่าง ๆ (การยืม, การได้รับมาโดยผิดกฎหมายและการใช้บัตรประจำตัวนั้น ๆ, การใช้หรือการปลอมแปลงบัตรประจำตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ)


       - กระทำการอันคุกคามศิลปินทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ


       - การมอบของขวัญบางชนิดหรือทุกชนิดให้ศิลปินเว้นแต่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ (ข้อมูลที่มากกว่านี้ซึ่งเกี่ยวกับการส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจากแฟนคลับจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)


       - การกระทำบางอย่างหรือทั้งหมดที่ไม่เหมาะสมในการเป็นแฟนคลับหรือกิจกรรมอันจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยคนในแฟนด้อม


  7. หากมีกิจกรรมบางอย่างซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ได้กล่าวถึงไปแล้วด้านบน อันได้รับการตัดสินว่าเป็นการฝ่าฝืนทางกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมหลักฐานและเริ่มกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งต่อผู้ฝ่าฝืน


  เราจะพยายามอย่างหนักต่อไปเพื่อสร้างวัฒนธรรมของแฟนคลับที่ดีและปกป้องสิทธิของศิลปินของเรา


  เราขอความร่วมมืออันกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพของพวกคุณ


  ขอบคุณ  ที่มา: https://weverseapi.weverse.io/static/shares/communities/5/notices/495

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in