เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469
 • รีวิวเว้ย (1205) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สมัยก่อนการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของเมือง มณฑล หรือพื้นที่ต่าง ๆ ในสยาม-ไทย ความยากของการเข้าถึงหรือทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลคงอยู่ที่เรื่องของข้อจำกัดในการเข้าถึงข้มูล ทั้งในเรื่องที่ข้อมูลในช่วงเวลานั้นทั้งในรูปแบบของบันทึก ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ อาจไม่ได้มีอยู่มากนัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นับย้อนกลับไปนับ 100 ปี นอกจากนั้นด้วยสังคมสยาม-ไทย มิได้มีวัฒนธรรมรากฐานของสังคมในลักษณะของสังคมที่นิยามการบันทึก นั่นยิ่งส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลเอกสารยิ่งมีน้อยลงไปอีก ในการนี้การทำความเข้าใจในเรื่องของเมือง ภูมิภาค จังหวัด อาจจะต้องอาศัยข้อมูลจากสิ่งที่ถูกเรียกว่าจดหมายเหตุ โดยเฉพาะจดหมายเหตุการเสด็จพระราชดำเนิน หรืออาศัยเอกสารบันทึกจากชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในหัวเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ของสยาม-ไทย ในแต่ละช่วงเวลา
  หนังสือ : จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469
  โดย : สถาบันพระปกเกล้า
  จำนวน : 221 หน้า

  "จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469" เป็นจดหมายเหตุที่ถูกบันทึกขึ้นในฐานะของการบอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ และสภาพของพื้นที่ผ่านกิจกรรมการเสร็จพระราชดำเนินในพื้นที่มณฑลฝ่ายเหนือของรัชกาลที่ 7 โดยเนื้อหาและที่มาของจดหมายเหตุฉบับนี้ได้ถูกระบุเอาไว้ว่า "จดหมายเหตุเรื่องนี้ รองอำมาตย์ตรี กมล มโนชญากร จ่าจังหวัดน่านรวบรวมจากข่าวที่ประกาศเป็นทางราชการและรายงานของจังหวัดที่ได้จัดการรับเสด็จ เรียบเรียงขึ้นโดยบัญชาของพระยาราชนกูลวิบูลย์ภักดีพิริยพาหะ (อวบ เปาโรพิตย์) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพายัพ"

  เราจะพบว่าเมื่ออ่าน "จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469" จบลง ภาพของหัวเมืองเหนือในครั้งอดีตมีความน่าสนใจหลายประการ ทั้งเรื่องของสภาพภูมิประเทศ วิถีของผู้คน และรูปแบบของเมืองแต่ละแห่งในช่วงเวลานั้น ความพิเศษอีกประการหนึ่งของ "จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469" คือการมีภาพประกอบ ที่ช่วยให้เรามีโอกาสได้เห็นภาพ (ถ่าย) ของเมืองและพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. 2469 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in