เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
LOOK A BREATHE (Series 3)nimon
#580 แก่นพุทธศาสน์


 •      แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

  คือศาสตร์ว่าแก้โรคทางวิญญาณ

  และแก้ไขด้วยหยั่งรู้ตามกาล

  และวันวานคืออดีตปัจจุบันรู้

  นั้นคือการกำจัดความยึดมั่น

  ถือมั่นนั้นว่าตัวกูของกู

  กำจัดตัวตนให้หมดไร้ทางสู้

  กิเลสรู้ก็ค่อยๆหมดไป

  ธรรมะอยู่ที่จิตดวงนั้น

  คือรู้ทันถึงโลภโกรธหลงได้

  และค่อยๆรู้จนว่างไป

  และวางได้ถึงซึ่งมีตัวตนไฉน

  ความยึดมั่นถือมั่นนั้นแหละรู้

  คือเมื่อสู้ก็สู้ไร้กิเลสหมาย

  รู้ทั้งรู้ว่ากิเลสนำพาไป

  ให้พบได้กับทางไร้ว่างเอย

  ทางนั้นคือทางแห่งความยึดมั่น

  ถือมั่นนั้นว่าคือตัวตนเคย

  ยอมรับว่าพ่ายแพ้กิเลสเลย

  ไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดฉะนั้นได้

  แต่หากว่างจากตัวตนนั้น

  ก็ไร้ซึ่งอหังการจนหมดไป

  และได้ความรู้จริงใจไฉน

  คือจริงได้มรรคผลนิพพานเอย


       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก เพราะเป็นหนังสือที่สอนให้ชาวพุทธทุกคนรู้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรเข้าถึง ก็คล้ายกับคนพุทธเข้าถึงพระเจ้า ดังนั้น คนพุทธเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา


       แก่นของพระพุทธศาสนาคือหลักสำคัญในการกำจัดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี้เสีย หรือยึดมั่นถือมั่นว่านั้นสุขหรือทุกข์ด้วยเช่นกัน โดยการฝึกฝนจิตใจให้กำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้น หากจิตใจเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใด จิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้น แต่หากเราไม่เห็นโทษนั้น ย่อมหมายความว่า จิตก็ยังไม่คลายจากสิ่งนั้น ดังนั้น เมื่อใดเห็นความว่าง เมื่อนั้นจึงจะพอใจในนิพพาน


       ดั่งคำท่านพุทธทาสกล่าวว่า “นิพพานเป็นของให้เปล่าโดยไม่ต้องเสียสตางค์ นั้นเป็นเพียงการเสียสละความยึดมั่นถือว่าตัวตนออกไปเสีย เป็นความสงบเย็นสูงสุดแห่งชีวิต ที่มีความเต็มสูงสุดแห่งความมนุษย์ที่นี้และเดี๋ยวนี้”  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in