เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
LOOK A BREATHE (Series 3)nimon
#601 พัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้ เข้าใจไตรภูมิ


 •      “ไตรภูมินี้กล่าวถึงภูมิสาม

  ที่ว่าความถึงสามภพภูมินี้

  แต่ความจริงมีอีกภูมิหนึ่งที่

  หากกล่าวดีคือโลกุตตรภูมิ

  ภูมิที่หลุดพ้นจากภูมิทั้งสามนี้

  ภูมิที่มีดีกว่าทั้งสามภูมิ

  ภูมิที่พบว่าควรจะน่าบูม

  เพราะภพภูมินี้นั้นแหละดี

  คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

  คือหลุดพ้นวัฏจักรอันสงสารฉะนี้

  หลุดแล้วค้นว่านั้นแหละดี

  หลุดครั้งนี้คือหลุดพ้นนิจนิรันดร์

  เพราะถ้ายังเวียนว่ายในภูมิสาม

  เวียนแล้วลามพบการเกิดอีกนั้น

  เกิดแล้วดับเวียนว่ายตามกัน

  ภูมิสี่นั้นย่อมพบทางที่ดี”        หนังสือเล่มนี้ ท่านป.อ.ปยุตฺโต ได้มีการเขียนได้อย่างน่าสนใจมาก เพราะท่านได้นำเรื่องไตรภูมิของหลากหลายเล่มมาอธิบายให้คนอ่านได้เข้าใจมากขึ้น โดยที่ท่านลงรายละเอียด รวมถึงเปรียบเทียบให้ฟัง และพาทุกคนไปรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับไตรภูมิมากขึ้น 


        ท่านป.อ.ปยุตฺโตได้อธิบายให้พวกเราเห็นว่า หลายคนมักจะนำไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไทมาทำให้ดูน่าสนใจในวงกว้าง โดยลืมเสนอไปถึงอีกภูมิหนึ่งที่เป็นภูมิสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสื่อมากกว่า นั้นก็คือ โลกุตรฺภูมิ เพราะสามภพภูมิที่พญาลิไทกล่าวถึงนั้นหมายถึงโลกิยฺภูมิ เพราะทั้งสามภพภูมินี้ยังไม่ได้นำพาให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแท้จริง แต่โลกุตรฺภูมิต่างหากที่เป็นภูมิที่ทำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏและวัฏสงสารได้อย่างแท้จริง ซึ่งท่านบอกว่า ท่านทรงเน้นถึงภูมิที่สี่นี้ เพราะหากคนเราศึกษาด้วยปัญญาแล้วจะพบว่า การติดในภพภูมิทั้งสามย่อมไม่ใช่ทางหลุดพ้นของพระพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ด้วยประการใด


        หนังสือเล่มนี้จึงเเป็นหนังสือที่ทุกคนควรอ่านเพื่อศึกษาถึงทางแห่งภพภูมิที่เป็นภูมิแห่งการหลุดพ้นอย่างแท้จริง เพราะหากแม้นเราได้ไปในทางนั้นแล้ว เราจะพบว่า นิพพานคืออะไร แต่หากเรายังไม่หลุดพ้น เราต้องหมั่นทำความดี เพื่อให้ชีวิตของเราไปยังภพภูมิที่ดี และอย่าหลงทางหรือประมาทในชีวิตก่อนความตายนี้เลย  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in