เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#298 พระราหุล


 • พระราหุลเป็นสามเณร

  องค์แรกเน้นของโลกนี้

  ท่านบรรลุโสดาบันมี

  ตั้งแต่เล็กดีจนถึงโตพลัน

  เมื่อท่านโตขึ้นเป็นพระนั้น

  พาตนครั้นเป็นพระอรหันต์

  ข้าพเจ้าขอกราบอภิวันท์

  นอบน้อมนั้นตลอดไป


       เรื่องราวในเล่มนี้เป็นหนังสือภาพสีสวยงามที่ทรงคุณค่าในการอ่าน เเละเหมาะแก่การที่เราเอามาปฏิบัติตาม เพราะคุณธรรมหลักของท่าน คือ การว่านอนสอนง่าย ท่านเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนทำให้เกิดมหาราหุโลวาทสูตร       ในชาติที่พระราหุลท่านเป็นพญานาคเพราะคบมิตรคนพาลนั้น แต่ท่านยังไปมาหาสู่กับพี่ของท่านที่คบคนดีจนเป็นท้าวสักกะเทวราช และท่านได้มาบอกกับพี่ว่า ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นพระพุทธบุตรของพระพุทธเจ้า ซึ่งพี่ชายท่านก็ขอพรเช่นกันและบรรลุพระอรหันต์ก่อนท่าน       หลังจากนั้นท่านมาเสวยเป็นพระราหุล บุตรของพระพุทธเจ้า และเมื่อถึงตอนท่านไปทูลขอราชสมบัติ พระพุทธเจ้าบวชให้ท่านและเป็นสามเณรองค์แรกของโลก ตอนนั้นท่านบรรลุพระโสดาบัน       มีครั้งหนึ่ง ท่านต้องไปนอนที่ห้องน้ำของพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้ามาออกกฎ ต้องดูแลกุลบุตรของผู้อื่นอย่างดีด้วย และท่านตรัสยกย่องชมเชยว่า ท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย


       และอีกครั้งหนึ่งที่ท่านกตัญญูมารดาท่านอย่างพระภิกษุณีพิมพาที่ท่านเป็นพยาธิและท่านไปขอความช่วยเหลือจากพระสารีบุตร จนพระสารีบุตรท่านหายามาให้และท่านรีบนำไปรักษาพระมารดา       เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นพระสงฆ์ ท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมา จนบรรลุพระอรหันต์ และเมื่อถึงคราวที่ท่านนิพพาน ท่านได้นิพพานที่ดาวดึงส์ โดยนิพพานก่อนพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  เรื่องราวในเล่มนี้เป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วสามารถเอาไปปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อไหร่ที่เราวางตัวเป็นคนว่านอนสอนง่าย ทุกคนก็จะรักใคร่เเละเอ็นดู อยากที่จะสอนหรือให้ความรู้

  การว่านอนสอนง่ายนั้น ถ้าหากเราไม่ 

  ก็ต้องฝึกฝนจนมีขึ้นมา

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in