เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เราเป็นดั่งกันและกันNoi Beleza
ชีวิตคู่
 • เมื่อคนสองคนที่มาจากคนละที่
  มาพบปะกัน ถูกใจกัน
  ศึกษานิสัยใจคอกัน
  มีความสุขเมื่ออยู่ใกล้กัน
  มีความฝัน สร้างครอบครัวด้วยกัน
  แต่งงานกัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

  ต่อมามีทายาทตัวน้อยๆ
  ดูแล อบรมเลี้ยงดูให้เติบใหญ่
  มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
  ให้ดูแลตนเองต่อไปได้

  ชีวิตคู่ที่ลงตัว
  ผ่านทุกข์ ผ่านสุขมามากมาย
  เข้าใจกัน เคียงข้างกัน
  ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน
  มีใจเมตตาต่อกัน เกื้อกูลกัน
  .
  .

  ดั่งคำสอนใน ฆราวาสธรรม 4

  ธรรมะ สำหรับการครองเรือน
  ผู้ประสบความสำเร็จ
  ในการดำเนินชีวิตทางโลก
  ผู้ครองเรือน มีความมั่นคง ยั่งยืน สืบไป

  มีดังนี้คือ

  สัจจะ : 
  มีความจริงใจต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน

  ทมะ  :
  มีความอดกลั้น ต่อ อารมณ์
  สิ่งต่างๆที่มากระทบ  ทั้งสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ

  ขันติ :
  มีความอดทน ในการงาน การครองเรือน

  จาคะ : 
  การให้ เสียสละ แบ่งปันต่อตนเอง
  ครอบครัว และญาติมิตร
  .
  .

  ชีวิตคู่..
  มิใช่เรื่องราวเพียงคนสองคน
  ยังประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  ครอบครัวเค้า ครอบครัวเรา
  เพื่อนฝูงรอบตัวเรา
  กิจกรรมในการดำเนินชีวิต
  กิเลส สิ่งเร้าต่างๆรอบตัวเรา

  เราต้องมีพื้นฐาน ..
  ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต
  การเรียนรู้ตนเอง คนในครอบครัว
  การเลือกรับรู้ข่าวสาร
  การพัฒนาตนเอง
  การแบ่งปันประสบการณ์ต่อกัน

  การมีจิตใจเมตตา เกื้อกูลต่อกัน
  ใช้เวลาด้วยกันอย่างเข้าใจ มีความสุข
  มีความฝัน ที่เป็นจริงด้วยกัน
  มีความรัก ศรัทธา ในสิ่งดีงาม
  คิดดี พูดดี ทำดี ต่อกัน
  ให้อภัยตนเอง ให้อภัยกันและกัน
  และอุเบกขาในบางครา

  แล้วความสุขของชีวิตคู่..
  ก็ง่ายๆ สบายๆ
  อยู่ ณ จุดที่สมดุลย์

  ความสุขง่ายๆของการมีชีวิตคู่
  เป็นมิตรแท้ คู่แท้
  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
  อยู่ตรงนี้ ที่นี่ นั่นเอง

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in