เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
บ้านและสวย By ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 • รีวิวเว้ย (1540) หากใครเติบโตมากับละครโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่โลกออนไลน์และสื่ออนไลน์ยังไม่เกิดขึ้นอย่างในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นบ้านของตัวเอกในละครเรื่องต่าง ๆ ที่บ้านแต่ละหลังดูห่างไกลจากความเป็นจริงในชีวิตของผู้คนในสังคม และยากจะปฏิเสธว่าแบบบ้านที่ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์เหล่านั้นกลายมาเป็นบ้านในฝันของใครหลายคน หากแต่ถ้ามองเรื่องของบ้านจากมุมมองของยุคปัจจุบันตามสื่อออนไลน์หรือรายการแนะนำบ้านดาราต่าง ๆ เราจะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบ้านหลายแบบในปัจจุบัน แต่ก็ยากจะปฏิเสธว่าบ้านตามสื่อออนไลน์ในยุคนี้ก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากบ้านในฝันของผู้คนในยุคที่โทรทัศน์เฟื้องฟู แค่ต่างกันตรงที่แบบบ้านทุกวันนี้อาจจะมีเยอะขึ้นมาก แต่ท้ายที่สุดแบบบ้านเหล่านั้นก็ยังคงแพ้หมอดูฮวงจุ้ยอยู่วันยันค่ำ
  หนังสือ : บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย
  โดย : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  จำนวน : 288 หน้า
  .
  "บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย" ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่ชื่อเรื่องคล้าย ๆ กัน (ยาวเหมือนกัน) โดยหนังสือ "บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย" เล่มนี้พยายามนำเสนอมุมมองในเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยใน 2 ประการ คือ 
  .
  การฉายให้เห็นพลวัตของครอบครัวชนชั้นกลางนับตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2540 ที่มีความเชื่อมโยงอยู่กับบริบทของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอย่างแนบชิดจนเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเรื่องเหล่านั้นเชื่อมโยงกับเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยของคนชนชั้นกลาง ณ ช่วงเวลานั้นได้อย่างไร และอีกประการ คือ การนำเสนอให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ "ความรู้สึก" ของคนชนชั้นกลางที่มีต่อบ้านและที่อยู่อาศัยผ่านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน "ความงาม" ทั้งเรื่องราวของแบบบ้าน ของตกแต่งบ้าน และอีกสารพัดเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยของคนชนชั้นกลางในช่วง พ.ศ. 2520-2540
  .
  เนื้อหาของหนังสือ "บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย" แบ่งออกเป็น 6 บท โดยบทที่ 1 และ 2 ทำหน้าที่ในการบอกเล่าถึงที่มาของการตั้งคำถามและหาคำตอบ รวมถึงกรอบหลักที่จะใช้ในการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะปรากฏอยู่ในบทต่อ ๆ ไป ที่ถูกแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลางในแต่ละช่วงเวลาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงเข้ากับบริบทของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ อีกทั้งบอกเล่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของรสนิยมการบริโภคของคนชนชั้นกลางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งเนื้อหาทั้ง 6 บท แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 บทนำ
  .
  บทที่ 2 กรอบแนวคิด ว่าด้วยความงาม การบริโภค การตกแต่งบ้าน และพื้นที่ลี้ภัยทางอารมณ์
  .
  บทที่ 3 ครอบครัวชนชั้นกลางและพลวัตของครอบครัวชนชั้นกลาง
  .
  บทที่ 4 จักรวาลการบริโภคในบ้าน รสนิยมและความรู้สึกชนชั้นกลางใต้บริบททางเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
  .
  บทที่ 5 คุณค่าความงามของบ้านและการตกแต่งแบบชนชั้นกลาง
  .
  บทที่ 6 บทสรุป
  .
  น่าสนใจว่าเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยที่ปรากฏอยู่ใน "บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย" ช่วยให้เราได้เห็นถึงข้อค้นพบบางประการที่เราอาจจะหลงลืมไป อันได้แก่สัญญะของ "บ้าน" ที่เป็นมากกว่าเพียง "ที่อยู่อาศัย" หากแต่เมื่อขยับขอบเขตและความหมายของบ้านให้ไกลออกไปดังที่ "บ้านและสวย: รสนิยม ความงาม และพื้นที่ทางอารมณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางไทย" นำเสนอ เราจะพบว่าบ้านเป็นมากกว่าบ้านในเชิงกายภาพ บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยของผู้คน หากแต่บ้านเป็นอะไร อย่างไรก็ได้ ทั้งในเชิงรูปธรรม นามธรรม และเป็นไปได้มากกว่าเรื่องของบ้านดังที่ปรากฏเป็นรูปแบบของอาคารที่มีหลังคา หน้าต่าง ประตู ฯลฯ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in