เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง By ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง
 • รีวิวเว้ย (1456) หลังจากที่อ่านงานเรื่อง "เมือง" ในไทยมาหลาย ๆ เมือง เราพบว่าจุดร่วมสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลวหรือการพัฒนาเมืองในหลายพื้นที่ของไทยเกิดขึ้นจากการความเปลี่ยนแปลงและความพยายามของคนในเมือง หรือคนที่เติบโตมากับพื้นที่นั้น ๆ อย่างในกรณีของบริษัทพัฒนาเมือง ที่เริ่มปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่หรือแม้กระทั่งโครงการพัฒนาและจัดทำบริการสาธารณะหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในเมืองต่าง ๆ เรามักจะพบว่าโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับพื้นที่เป็นกลไกสำคัญ อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มสมาคมที่ดำเนินงานโดยคนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
  หนังสือ : รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
  โดย : ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง
  จำนวน : 228 หน้า
  .
  "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน" ในชื่อเต็มที่สุดแสนจะยาวว่า "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน How to Urbanization จากเมืองธรรมดา..สู่..ไม่ธรรมดา" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องของเมืองเบตง จังหวัดยะลา เมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศและเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวที่การมองจากสายตาของคนนอก มองพื้นที่แห่งนี้และพื้นที่อื่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่อันตราย จากข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
  .
  "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน" คือหนังสือที่ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องเล่าของ "อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง" ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมากว่า 7 ปี ในการบริหารจัดการเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ปรับตัวและออกแบบเมืองให้สอดรับและสะท้อนกับวิถีชีวิตของผู้คนใจเมือง อีกทั้งการสร้างเมืองให้เป็นที่รับรู้และเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเมืองเบตงจากสายตาของคนนอกพื้นที่ ให้เห็นอีกด้านอีกมุมของเมืองที่มากไปกว่าเรื่องของความน่ากังวลใจที่สะท้อนผ่านภาพข่าวในเรื่องของความไม่สงบ
  .
  เนื้อหาของ "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน" นำเสนอมุมมองของนักบริหารเมืองที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมของเมืองผ้านกลไกการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งการปรับรูปแบบของการจัดทำบริการสาธารณะ ปรับรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และรวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการสร้างเมืองไปสู่ความพยายามในการทำ BETONG MODEL
  .
  หากแต่เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน" มิได้มีแค่เรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เรื่องราวต่าง ๆ ถูกเล่าผ่านวิถีการทำงานของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตก ทั้งเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล และปัญหาจากกลุ่มการเมืองในพื้นที่ กระทั่งนำมาสู่เนื้อหาในส่วนของคดีความที่ปรากฏใน "รัฐไม่ยอมเปลี่ยน" ในฐานะของบทเรีบนที่น่าสนใจในการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องไม่คาดคิดทั้งจากระบบบริหารงานและจากระบบการกำกับดูและด้วยกฎหมายของหน่วยงานส่วนกลางที่มิได้มุ่งหวังให้กลไกของการกระจายอำนาจเป็นไปด้วยดี

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in