เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เนื้อเพลง BTS + WINNERTANI.
[เนื้อเพลง] Don't be shy - winner
 • Artist: WINNER
  Lyricist: MINO (송민호), 이승훈
  Composer: MINO (송민호), FUTURE BOUNCE
  Arranger: FUTURE BOUNCE  문득 머릿속이 하얘질 때
  มุนดึก มอริดซกเก ฮาแยจิล แต
  대답이 목에서 걸릴 때
  แทดับบี โมเกซอ กอลิน แต
  넌 정말 싫은 게 아닌데
  นอน ชองมัล ชีรึน เก อานินเด
  Um, uh uh, uh 주저하게 될 때
  Um, uh uh, uh ชูชอฮาเก เดวล แต

  갑작스러운 나의 고백
  กับจักซือรออุน นาเย โคแบก
  넌 당황하는 게 당연해
  นอน ทังฮวังฮานึน เก ทังยอเน
  굳이 대답하지 않아도 돼
  คุดที แทดับฮาจี อานาโด เดว
  고개만 끄덕끄덕하면 돼
  โคเกมัน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว

  설레임 두껍게 껴입어 마치 겨울
  ซอลเลอิม ทูกอบเก  กยออิบอ มาจี กยออุล
  손을 잡자 하니 벌써 낯 간지러
  ซนนึล ชับจี ฮานี พอลซอ นัด กันจิรอ
  눈을 마주치기가 무서워 너는 메두사 
  นูนึล มาจูจีกีกา มูซอวอ นอนึน เมดูซา
  좋아 이 애틋함 이제 애들은 가
  โชอา อี แอตึดฮัม อีเจ แอดือรึน กา
  oh yeah, 귀를 막고 눈을 감으면
  oh yeah, กวีรึน มักโก นูนึล กัมอือมยอ
  심장 소리가 들려 이 베이스와 맞물려
  ชิมจัง โซรีกา ทึลรยอ อี เบอีซือวา มัดมุลรยอ
  물어봐도 답이 없는 너
  มูรอบวาโด ทับบี ออมนึน นอ 
  Don't be shy Don't be shy
  Don't be shy Don't be shy

  문득 머릿속이 하얘질 때
  มุนดึก มอริซกเก ฮาแยจิล แต
  대답이 목에서 걸릴 때
  แทดับบี มกเกซอ กอลลิน แต
  넌 정말 싫은 게 아닌데
  นอน ชองมัล ชีรึน เก อานินเด
  Um, uh uh, uh 주저하게 될 때 
  Um, uh, uh, uh ชูชอฮาเก เดวล แต
  오 갑작스러운 나의 고백
  โอ กัมจักซือรออุน นาเย โคแบก
  넌 당황하는 게 당연해
  นอน ทังฮวังฮานีน เก ทังยอเน
  굳이 대답하지 않아도 돼
  กูดี แทดับฮาจี อานาโด เดว
  고개만 끄덕끄덕하면 돼
  โคแกมัน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว

  Don't be shy 끄덕끄덕하면 돼
  Don't be shy กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  알아들을게 끄덕끄덕하면 돼
  อาราดือรึลเก กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  고개만 끄덕끄덕하면 돼
  โคเกมัน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  부끄럽다면 끄덕끄덕하면 
  โพกือรอบตามยอน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว

  끄덕끄덕해 반사적으로
  กือตอก กือตอกแฮ พันซาจอกือโร
  ㅇㅇ 하는 건 안 돼
  อึง อึง ฮานึน กอน อัน เดว
  이모티콘 전송 ㅠㅠ
  อีโมติคอน จอนซง ยู ยู
  Yes라면 소리 질러Oh yeah
  Yes รามยอน โซรี ชิรอ Oh yeah
  답장 확인 전에 마셔 숨 숨
  ทับจัง ฮากิน จอเน มาชยอ ซุม ซุม
  귀를 막고 눈을 감으면
  ควีรึล มักโก นูนึล คามือมยอน
  심장 소리가 들려 이 베이스와 맞물려
  ชิมจัง โซรีกา ทึลรยอ อี เบอิซือวา มัดมูรยอ
  물어봐도 답이 없는 너
  มูรอบวาโด ทับบี ออมนึน นอ
  Don't be shy Don't be shy
  Don't be shy Don't be shy

  문득 머릿속이 하얘질 때
  มุนดึก มอริโซเก ฮาแยจิล แต
  대답이 목에서 걸릴 때
  แทดับบี โมเกซอ กอริล แต
  넌 정말 싫은 게 아닌데
  นอน ชองมัล ชีรึล เก อานินเด
  Um, uh uh, uh 주저하게 될 때
  Um, uh,uh,uh ชูชอฮาเก เดวล แต
  오 갑작스러운 나의 고백
  โอ กัมจักซือรออุน นาเย โคแบก
  넌 당황하는 게 당연해
  นอน ทังฮวังฮานึน เก ทังยอแน
  굳이 대답하지 않아도 돼
  กุดี แทดับฮาจี อานาโด เดว
  고개만 끄덕끄덕하면 돼
  โคเกมัน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว

  Don't be shy 끄덕끄덕하면 돼
  Don't be shy กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  알아들을게 끄덕끄덕하면 돼
  อาราดือรึลเก กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  고개만 끄덕끄덕하면 돼
  โคแกมัน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว
  부끄럽다면 끄덕끄덕하면 돼
  พูกือรอบตามยอน กือตอก กือตอก ฮามยอน เดว

  붉어진 얼굴을 덮는 살굿빛 조명
  พุลกอจิน ออลกูรึน ทอบนึน ชัลกุดบิช โจมยอง
  시간이 갈수록 I want your love and emotion
  ชีกันนี คัลซูรก I want your love and emotion
  머뭇거리는 네 입술이 안쓰러워 보여
  มอมุดกอรีนึน เน อิลซูรี อันซือรอวอ โพยอ
  말은 하지 마 쉿 눈 감아 지긋이 고개만 아래 위, 
  มารึน ฮาจี มา ชวีด นุน กามา ชีกือชี โคเกมัน อาเร วี วี

  Oh oh oh 알 수 없는 이 느낌이 좋아
  Oh oh oh อัล ซู ออมนึน อี นึกกีมี โชวา
  Oh oh oh 얼어붙은 감각들이 녹아
  Oh oh oh ออรอพูดึน กัมกักดือรี โนกา
  Oh oh oh 흐르는 이 정적이 좋아
  Oh oh oh ฮีรีนึน อี ชองชอกี โชวา
  Oh oh oh 넌 그냥 나를 보고
  Oh oh oh นอน คือนยัง นารึล โพโก
  끄덕끄덕하면 돼
  กือตอก คือตอก ฮามยอน เดว

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in