เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
ศีลธรรม..ค้ำจุนโลก

 • สมมุติว่าเราสร้างกำแพงเสร็จแล้ว
  เราสังเกตว่าอิฐก้อนหนึ่งไม่ตรง
  อารมณ์เราเสีย

  แต่เมื่อเราดูภาพรวม
  เห็นว่า ๑ ใน ๑,๐๐๐ ไม่ตรง
  อีก ๙๙๙ ก้อนตรง ใช้งานได้ดี
  เราจึงปล่อยวางความรำคาญใจได้

  เป็นอันว่าอิฐก้อนเดียว
  มองด้วยภาพรวม ถึงจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไร
  .
  .

  ในอีกกรณีหนึ่ง เราผลิตเครื่องจักร
  มีส่วนประกอบ ๑,๐๐๐ ชิ้น
  พอทำเสร็จแล้วปรากฏว่าชิ้นหนึ่งเสีย
  มองโดยภาพรวมก็เป็นแค่ ๑ ใน ๑,๐๐๐
  แต่ถึงจะเป็นเพียงส่วนน้อยมาก
  ก็ยังมีผลทำให้เครื่องจักรทำงานไม่ได้
  .
  .

  ในการมองศีลธรรม ..
  คนส่วนมากมองว่าเหมือนกำแพง
  มองว่าผิดศีลในเรื่องเล็กน้อย
  ก็ไม่มีความหมายอะไรมาก
  เหมือนอิฐก้อน ๑ ใน ๑,๐๐๐ ที่ไม่ตรง

  แต่พระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจว่า
  ศีลธรรมเหมือนเครื่องจักรมากกว่า
  ถึงจะเป็นแค่ส่วนปลีกย่อย
  ก็ทำให้ระบบศีลธรรมทั้งหมดพังได้
  ใช้งานในการพัฒนาตนไม่ได้

  Cr บทความ : พระอาจารย์ชยสาโร

  ในสังคมปัจจุบัน
  มีคนละเลยศีลธรรมขั้นพื้นฐานกันมาก

  มีคดีหลอกลวงเรื่องการลงทุน
  การได้ผลตอบแทนที่มากเกินจริง
  ได้เพียง 2-3 เดือนแรก
  หลังจากนั้นเงินที่ลงทุนไปก็สูญเปล่า

  อันนี้ผิดศีลข้อ 2 ..การลักทรัพย์
  เป็นการเบียดเบียนในทรัพย์ผู้อื่น

  ผิดศีลข้อ4 การโฆษณาชวนเชื่อ
  พูดโกหกหลอกลวง
  ให้ผู้คนแห่มาลงทุน และสูญเงิน

  ขณะเดียวกันผู้ลงทุน
  ก็ขาดสติปัญญาไตร่ตรอง
  มีความโลภ อยากได้ทรัพย์ที่เกินจริง
  จึงรับผลกรรมนั้นไปตามเหตุปัจจัย
  .
  .

  การมีสติ สมาธิ ปัญญา
  มีเหตุผลต่างๆในการดำรงชีวิต
  จะช่วยให้เรารอดพ้น
  จากวงจรอบายมุข สิ่งไม่ดีต่างๆ

  หากคบคนพาล พาลพาไปหาผิด
  ให้คบบัณฑิต..บัณฑิตพาไปหาผล ..นั่นเอง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in