เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เรารักตนเองก่อน..แล้วจึงรักผู้อื่น

 • ความรัก เป็น หัวใจของพุทธศ่าสนา
  เราชาวพุทธ เมื่อสวดมนต์เสร็จ
  เราจะมีบทแผ่เมตตาให้ตนเองมีความสุข
  แล้วมีบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์
  ไม่เบียดเบียนต่อกัน

  พรหมวิหาร 4..ธรรมะที่เราหมั่นฝึกฝนกัน..
  เมตตา ..ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
  กรุณา ..ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
  มุทิตา ..ความพลอยยินดีในสิ่งที่คนอื่นได้ดี สำเร็จ
  อุเบกขา ..การปล่อยวาง
  รอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่เข้าไปช่วยเหลือ
  .
  .
  การทึ่เราจะรักผู้อื่น และแผ่ไปในวงกว้าง
  รักคนทั้งโลก การสร้างสันติภาพโลก..

  เริ่มทึ่ความรักตนเอง เริ่มจากพื้นที่ใจเราก่อน
  เราเมตตาตนเองก่อน มีความสงบ
  มีสันติภาพในใจตนเองก่อน
  ใจเราที่ปกติ จะมีพลัง
  แล้วเราส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คนอื่น
  เริ่มให้ความรักคนตรงหน้าก่อน
  คนในครอบครัว แล้วแผ่ขยายไปเพื่อนฝูง
  ส่งต่อถึงคนในสังคมที่กว้างออกไป
  .
  .
  การรักตนเองให้เป็น..เห็นแก่ตนเองให้เป็น
  ไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์จากการบีบคั้น
  ใจที่ทุกข์ บีบคั้นจาก โลภ โกรธ หลง

  เรารักษาใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  เราวางใจให้เป็น เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
  ให้เราสังเกตว่า..
  ทุกชีวิต รักสุข เกลียดทุกข์
  ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าในตนเอง
  .
  .
  หากเรารักตนเองไม่เป็น..
  เราจะตอบสนองความต้องการของตนเอง
  ต้องการความรัก..
  ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเติมเต็มให้เรา
  บ้างก็มีสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม
  บ้างก็รักตุ๊กตาเหมือนลูก
  หากใจที่มีสภาวะทุกข์ มันจะหน่วงหนัก
  สภาวะใจอึดอัด ไม่มีพลัง
  .
  .
  ดังนั้นเรารักตนเองให้เป็น
  ก่อนจะไปรักผู้อื่น..
  เมื่อใจเราเติมเต็ม
  เราก็ส่งต่อความรักให้ผู้อื่นต่อได้

  สังคมปัจจุบัน พ่อแม่รีบร้อน
  อาจสื่อสารกับลูกผ่านการแปะ post it บนตู้เย็น
  "กับข้าวอยู่ในตู้เย็นนะ"
  พ่อแม่บอกใน line ว่า "กลับกี่โมงนะ"

  เทียบกับสมัยก่อนเราไปมาลาไหว้
  กอดพ่อแม่ ไหว้ก่อนออกจากบ้าน
  การแสดงความรัก ความอบอุ่นต่อกัน
  จะเป็นรากฐานมั่นคงในใจเรา
  .
  .
  เราควรบ่มเพาะ ปลูกฝังเด็กๆ
  การรักตนเองเป็นอย่างไร
  ความภาคภูมิใจในตนเอง
  ความเข้าใจหัวอกหัวใจผู้อื่น คนรอบข้าง
  รักคนอื่นอย่างคนไม่เห็นแก่ตัวเป็น
  ทลายกำแพงการแบ่งแยก
  เชื้อชาติ ชนชั้น ประเทศ ศ่าสนา

  ทุกชีวิตเค้ามีเบ้าหล่อหลอมกันมา
  ให้เรายอมรับในความแตกต่าง
  ความเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวตน
  ความไม่มีเขา ไม่มีเรา
  ความไม่มีตัวกูของกู ตามที่ท่านพุทธทาสสอน

  พ่อแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างทึ่ดี
  เป็นการสอนที่ทำให้ดู
  เริ่มจากที่ตัวเราเอง
  อยู่กับสุขทุกข์ให้เป็น
  รักไม่ครอบครอง รักไม่ครอบงำ
  รักเรียนเพียรให้ รักด้วยหัวใจใฝ่เรียนรู้ธรรม
  รักด้วยการให้ เผื่อแผ่รักไปทั่วทั้งจักรวาล

  ?????

  Cr : โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8
  Cr ภาพ : Wanvipa Luepromchai
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in