เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
My First Storyvermillionxe
#ความฉลาดทางอารมณ์ | Permission To Feel (โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์)

 • [EQ นั้นมีความสำคัญมากพอๆ กับ IQ ]

  ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเราต้องใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ควบคู่กันไป เพราะมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียว แต่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เราจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
  และเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอง ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา

  ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 5 ข้อ ได้แก่

  1. Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง 
  การตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการรู้จักทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

  2. Self-regulation การควบคุมอารมณ์ของตนเอง
  คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำ หากคนเป็นผู้นำไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ก็คงไม่มีใครให้ความเคารพนับถือ การควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  3. Motivation แรงจูงใจ
  หมายถึงการอยากประสบความสำเร็จ อยากบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแรงจูงใจในที่นี้คือการเสริมสร้างมันขึ้นจากภายใน ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก

  4. Empathy การเห็นอกเห็นใจ
  ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีใครเหมือนกับเรา ทุกคนย่อมเผชิญกับเส้นทางที่แตกต่างกันไป หล่อหลอมให้เราทุกคนเป็นตัวเองเฉกเช่นทุกวันนี้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องรับฟังความรู้สึกของผู้อื่น ทำความเข้าใจ และเห็นใจคนเหล่านั้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

  5. Social skill ทักษะทางสังคม
  อาจกล่าวได้ว่าข้อนี้นั้นมีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเราจำเป็นที่จะต้องมี connection เพื่อประสบความสำเร็จ เช่นในการทำงานกลุ่ม การทำงานเป็นทีม เราจำเป็นต้องมีทักษะการเข้าสังคมติดตัวไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็น

  ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ ผู้เขียนมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำ นั่นก็คือ

              หนังสือ Permission To Feel โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์  “หากเราไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและหาวิธีรับมือ มันจะเข้ามาครอบงำชีวิตเราอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในวัยเด็ก ความกลัวและความวิตกกังวลทำให้ผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเอง ผมรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปหมด”


  “มีศาสตร์การทำความเข้าใจอารมณ์อยู่ เราไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษที่จะรับรู้ว่าตัวเราเองและคนอื่นๆ กำลังรู้สึกอะไรและทำไม เราทุกคนต่างต้องเรียนรู้ทักษะนี้”


  ผู้เขียนอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์คือ “ความสามารถที่จะเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น แยกแยะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำทางการคิดและการกระทำของตน”


  โดยหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงดร.มาร์ค แบร็กเก็ตต์ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ความฉลาดทางอารมณ์  มหาวิทยาลัยเยล และหลักการ RULER หรือก็คือ แนวทางการเรียนรู้ด้านอารมณ์และสังคมโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

   

  โดยทักษะ RULER ก็คือ


  R - รับรู้อารมณ์

  U - ทำความเข้าใจอารมณ์

  L - ระบุอารมณ์

  E - แสดงอารมณ์

  R - ควบคุมอารมณ์

  ทั้งนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ทักษะทางอารมณ์เพื่อสุขภาวะและความสำเร็จสูงสุด ดังนั้นหากใครที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเอง เราแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะ เป็น non-fiction ที่เมื่ออ่านจบแล้วจะทำเราเข้าใจว่า ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อเราเข้าใจและมีทักษะทางอารมณ์

  *ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก The Standard Podcast 

  *เป็นการเขียนบทความครั้งแรกของเรา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in
htttttri (@htttttri)
บทความนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ ?