เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#300 เจ้าแม่กวนอิม


 • “ลูกขอเคารพไหว้วันทา

  แทบบาทาเจ้าแม่กวนอิมมิ่ง

  ลูกจะตั้งใจปฏิบัติตามทุกสิ่ง

  ท่านมองนิ่งด้วยความเมตตา

  ท่านทรงมีพระเมตตาโปรด

  ทั่วแดนดินโลดทั่วเวหา

  ท่านทรงเปี่ยมล้นด้วยกรุณา

  ดุจน้ำค้างมาชะโลมใจ”


       เรื่องราวในเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมที่ทั่วโลกเคารพนับถือ เราเป็นส่วนหนึ่งที่เคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก และเราเชื่อมั่นในองค์ท่านมากด้วย สำหรับเราที่ศรัทธา เราเชื่อว่า เจ้าแม่กวนอิมท่านช่วยเหลือเราหลายอย่าง และเราปฏิบัติตามคำสอนท่านอยู่เรื่อยมา       เจ้าแม่กวมอิม ท่านนามเดิมว่า เมียวซ่าน ท่านเป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารี และเป็นคนดี โดยกำเนิด ท่านอยากจะออกบวช แต่พ่อของท่านไม่ยอมให้ออกบวช โดยที่พ่อของท่านวางแผนทุกอย่างไม่ให้ท่านออกบวช จนถึงขั้นที่จะฆ่าท่านทิ้ง       แต่มีทุกครั้ง ท่านผ่านไปได้ด้วยบุญญาธิการและบารมีที่สั่งสมมา ทำให้ท่านหลุดพ้นและมีเทวดามาช่วยตลอด จนกระทั่ง พี่สาวทั้งสองขอร้องให้พ่ออนุญาตให้ท่านบวช       ท่านได้ออกบวช และพระพุทธองค์มาบอกกับท่านว่า เมื่อไหร่ที่ท่านเจอแจกันเพราะกิ่วไผ่ ท่านจะบรรลุ มีเด็กซนคนหนึ่งเอากิ่วไผ่ไปใส่ในแตกัน และกระโดษคร่อมร่างท่าน ทำให้ท่านสามารถแยกร่างออกมา และบรรลุในตอนนั้น       ท่านกลายเป็นเจ้าแม่กวมอิม และวันหนึ่ง พ่อท่านไม่สบาย ท่านยอมสละลูกตาทั้งสองและแขนทั้งสองบดยาให้พ่อท่านกิน ก่อนพ่อจะหายและสำนึกผิด แต่พ่อท่านก็เสียใจที่ท่านเป็นแบบนี้       ท่านสำเเรงฤทธิ์กลายเป็นมีมือพันมือ ก่อนที่จะเป็นมือสองข้างและตาของท่านก็มองเห็น และท่านก็เหาะขึ้นไป พร้อมกับที่จะโปรดเวไนยสัตว์ต่อไป  การอ่านหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราเห็นถึงความอดทนมุ่งมั่นของเจ้าแม่กวมอิมที่ท่านยอมทำทุกอย่างเพื่อโปรดสัตว์จริง และปัจจุบัน ใครที่ศรัทธาท่าน ก็จะได้รับพรอันประเสิรฐจากท่านเช่นกัน แต่หนทางของท่านได้พิสูจน์แล้วว่า ท่านยังอดทนมากเพื่อศรัทธาที่แท้จริง ดังนั้น เราซึ่งเป็นลูกหลานท่าน ก็ต้องอดทนให้มากเช่นกัน

  “ลูกขอเคารพท่านด้วยเศียรเกล้า

  กราบไหว้วันทาท่านด้วยความเคารพ”

  Look a Breathe


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in