เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#297 พระนางพิมพา


 • “ข้าข้อนบอภิวันท์วันทา

  พระนางพิมพาภิกษุณี

  ด้วยข้าพเจ้าเกิดศรัทธานี้

  องค์ท่านดีตลอดไป

  ข้าพเจ้าตั้งใจมั่น

  เรียนรู้ทันธำรงค์ไว้

  ศึกษาหลักธรรมให้

  รู้ทันใจของตนเอง”


  เรื่องราวในเล่มนี้เป็นหนังสือภาพที่เข้าใจง่ายและเราเข้าใจในพระนางพิมพาที่ท่านทรงดำรงตนเป็นพระมารดาของพระราหุลและเมื่อตอนท่านดำรงเป็นภิกษุณี ท่านก็ดำรงตนแบบดีงามจนบรรลุมรรคผลพระนิพพาน และเป็นพระอรหันต์ในที่สุด


       ในชาติที่พระพุทธเจ้าดำรงพระชาติเป็นสุเมธดาบส พระนางพิมพาก็ได้ขออธิษฐานจิตให้เกิดเป็นภรรยาของท่านทุกชาติ และหลังจากนั้น ท่านทั้งสองก็เกิดคู่กันและกันมาตลอด จนมาถึงพระชาติที่พระพุทธเจ้า       หลังพระพุทธเจ้าออกผนวช พระนางพิมพาท่านก็เศร้าโศกยิ่งนัก แต่ก็ตั้งใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า โดยการนุ่งผ้าบวช แต่เเล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระนางพิมพา ท่านก็ได้บรรลุพระโสดาบัน และท่านบอกให้พระราหุลไปทูลขอราชสมบัติ       พระพุทธเจ้าให้พระราหุลบวช ดังนั้น ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางพิมพาเศร้า ดังนั้น พระเจ้าสุทโธทนะ ทูลขอพระพุทธเจ้า ว่า ต้องมีการอนุญาตพ่อแม่ของกุลบุตรก่อน ซึ่งพระพุทธเจ้าประทานพร       หลังจากนั้น เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะเสียชีวิต โดยที่ท่านเป็นพระอรหันต์ และพระนางพิมพาเห็นอะไรไม่เที่ยงแล้ว ท่านตัดสินใจบวชจนบรรลุพระอรหันต์        พอถึงคราวที่พระนางพิมพา ท่านจะนิพพาน ท่านไปกราบลาขอขมาลาโทษกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าและพระราหุลขอขมาโทษกับพระนางพิมพาเช่นเดียวกัน และท่านก็ลาไปนิพพาน  เรื่องราวในเล่มนี้เป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วเข้าใจในความเศร้าโศกของคนๆหนึ่งมาก และทำให้เราเข้าใจว่า ท่านต้องใช้ความอดทนมากเพียงใดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำเพื่อสามีที่ท่านรักได้

  “ความมั่นคงและความศรัทธาในธรรมที่ถูกต้อง

  ย่อมนำความสำเร็จมาให้”

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in