เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#289 คำสอนสมเด็จย่า • “คำสอนคือสิ่งทรงคุณค่า

  ควรคะนึงหาทางดีในทุกหน

  เราควรศึกษาคำสอนจนรู้ตน

  ว่าเป็นคนควรปฏิบัติอย่างไร

  ชีวิตคนดำเนินเหมือนตะวัน

  ส่องสว่างครั้นเหนือเวหาใด

  ดำเนินตนเป็นคนดีนั้นไซร้        

  ชีวิตได้มีคุณค่าเหนือคน”


       เรื่องราวในเล่มเป็นเรื่อราวที่เกี่ยวกับคำสอนของสมเด็จย่าที่คัดมาเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และหลายครั้ง ยังสามารถช่วยเตือนใจให้เราคลายความกังวลและทุกข์ลงอีกด้วย  คำสอนของเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยคำที่ท่านตรัสสอนว่า 


  “เกียรติยศไม่ได้มาจากชาติกำเนิด

  แต่เกิดจากการกระทำ” 


       พอเราอ่านแล้ว เราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ไม่มีใครในโลกนี้เลือกเกิดได้ เราจะโทษพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ได้ แต่เราทุกคนสามารถทำตัวเองให้ดูสูงหรือมีคุณค่าได้ด้วยการกระทำที่ดีของเรา


  ถัดจากนั้น ท่านตรัสสอนว่า 


  “ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำสิ่งใดๆก็ได้จริง แต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เมื่ออยู่ลำพัง และบางสิ่งบางอย่างก็กระทำไม่ได้ 

  เพราะจะต้องคำนึงถึงและเคารพในสิทธิของผู้อื่นเสมอ”       ทุกคนอยากได้สิทธิเสรีภาพกันทั้งนั้น แต่ทุกคนให้สิทธิเสรีภาพคนอื่นด้วยหรือเปล่า หรือเรียกร้องจะเอาส่วนของตนอยู่อย่างเดียว เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้น คงเรียกว่า สิทธิเสรีภาพคงไม่เห็นจะถูกเท่าไร       หลังจากนั้นจะมีคำสอนอีกมากมายที่ทรงคุณค่าในหนังสือเล่มนี้มาก และเราขอฝากคำสอนอีกคำสอนที่ท่านตรัสว่า


  “เราจะทำอะไรก็พยายามที่จะทำให้ในทางซื่อสัตย์สุจริต เพราะว่าถ้าคนเราคนหนึ่งทำโดยความซื่อสัตย์สุจริตและคนอื่นๆทำด้วย ก็เลยเป็นประโยชน์ส่วนรวม นั้นก็จะเป็นความเจริญของประเทศ”       เรื่องราวนี้เป็นความจริง ถ้าเราคิดตามคำพูดท่านนะ แล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราทุกคน ถ้าไม่มีใครคดโกง ทุกคนซื่อสัตย์กัน ก็ไม่ต้องระแวง ไม่ต้องเปรียบเทียบ ไม่ต้องเป็นการสร้างความทุกข์และตกต่ำให้กับสังคม เพราะว่า ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จะร่วมกันทำให้ประเทศชาติเจริญอย่างแท้จริง  เรื่องราวถัดจากนี้มีประวัติของสมเด็จย่าและจบลงด้วยคำพูดของท่านที่ตรัสสอนในหลวงให้รู้จักประหยัด เพราะความเป็นจริงของคนเราในขณะนี้ เรายิ่งไม่ควรประมาท เรายิ่งต้องประหยัด ไม่ก่อสร้างหนี้และทำให้มีเงินใช้ในช่วงที่เราต้องใช้ก็ได้  “การรู้จักแยกแยะความดี ความเลว 

  ความถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก 

  การมีชีวิตอยู่โลกได้ 

  และประสบความสำเร็จนั้น

  ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้อง”

  — สมเด็จย่า —

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in