เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#196 กลองเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • “เรียนรู้ถึงพระราชประวัติของ

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”


  มีพระราชประวัติหลายอย่างที่หามีในประวัติศาสตร์ไทยไม่ 


  "สรวมชีพรจนาสามิภักดิ์

  เฉลิมศักดิ์บพิตรอดิศร

  ไว้สำหรับกับกัลป์นิรันดร 

  ให้ถาวรพิพัฒน์สวัสดี

  ให้พระจอมโลกทรงปรานี 

  พอพ้นที่ช่างเขียนเปลี่ยนวิชา

  ขอฉลองพระคุณไปในอาลักษณ์ 

  ด้วยจิตรักจงสมปรารถนา

  ควรมิควรได้ทรงพระเมตตา 

  ชีวิตไว้ใต้ฝ่าธุลีเอย"

  นายมี มหาดเล็ก       นายมีขอพระราชทานเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว ว่าท่านอยากขอเปลี่ยนตำแหน่งจากช่างเขียนเป็นงานแต่งหนังสือในสังกัดกรมอาลักษณ์ ซึ่งท่านสามารถประสบความสำเร็จ เพราะในหลวงรัชกาลที่ ๓ ท่านเห็นถึงความสามารถในข้อนี้ และนายมี ยังได้แต่งหนังสือเรียนของประเทศไทยในสมัยนั้นด้วย


  กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ

  (ลองคลิกอ่านแล้วมาสรรเสริญพระเกียรติท่านค่ะ)

  -1-

  ทำนุบำรุงประชาราษฎร์       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านปล่อยนักโทษ ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามเล่นพนันพวกปลากัดและไก่ชน ลดค่าน้ำ ลดค่าภาษีอากร 


        และหากใครอยากค้าขายก็ค้าขายอย่างสุจริตธรรม อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างผาสุก บ้านเมืองเป็นยุคทอง เพราะการค้าขายกับทางชาติก็ราคาเป็นกันเอง (เนื่องด้วยสนธิสัญญาเบอร์นี)


       ท่านเกณฑ์คนจีนมาขุดคลอง และเกณฑ์คนไทยรวมทั้งคนจีนมาสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน พร้อมคลอง ให้ประชาราษฎร์อยู่อย่างมีความสุข และท่านสร้างป้อมให้น้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูอย่างพม่า และมีบริจาคทรัพย์พร้อมทำโรงทาน


  -2-

  ทำนุบำรุงศาสนา        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงทำนุบำรุงพระศาสนา โดยสร้างวัดวาอาราม สร้างพระพุทธรูป ซ่อมแซมพระพุทธรูปและศาสนสถานที่เสื่อมไป ปฏิสังขรณ์วัด ถวายปาฏิโมกข์ ชำระพระไตรปิฏก ถวายผ้าไตรจีวร และจัดเทศกาลหลายอย่างเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไป  5 เหตุผลที่เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้


  1. ความเท่าเทียมกัน  "บุญฤทธิ์กิตติยศระบือลือ   

  พระทัยถือทางเที่ยงไม่เดียงสา

  แผ่ไปรอบขอบขัณฑเสมา    

  พระกรุณาชุบเลี้ยงโดยเที่ยงธรรม์

  สุริวงศ์พงศ์ประยูรก็พูนยศ   

  ให้ปรากฎพร้อมพริ้งทุกสิ่งสรรพ์

  ทั้งสุรางค์นางสนมกรมกำนัล 

  ได้รางวัลยศฐาสง่างาม"


       จากคำกลอนที่นายมีกล่าวถึงพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จะพบว่า ท่านทรงให้ความเท่าเทียมกันทั้งหญิงชาย ถ้าหากมีความสามารถจริง ท่านก็ให้ยศ ตามความจริงนั้นอย่างเที่ยงธรรมเป็นแน่แท้


  “ความเท่าเทียมกันหาได้จริง

  จากคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น”


  2. ภูมิใจในความเป็นไทย       กลอนเพลงยาวนี้เป็นบทสั้นๆที่ได้ใจความ แต่พออ่านเเล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างมากที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ 

  “เป็นคนไทย ควรรักในความเป็นไทย”


  3. แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม        จากการบรรยาย พบว่า ประชาราษฎร์อยู่อย่างมีความสุข เศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรือง การต่างประเทศก็ดี และการสร้างบ้านเมืองเต็มไปด้วยดีทุกรอบด้าน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการเน้นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาญาณที่ว่า ถ้าคนทุกคนเป็นคนดี จะสามารถพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ดีได้เช่นกัน


  “ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนั้น 

  แต่ก็อยู่ผืนแผ่นดินเดียวกัน คือ แผ่นดินไทย”


  4. ความสามัคคีรวมพลัง       เราจะพบว่า ทั้งคนไทย คนจีน และคนต่างชาติก็ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังสามัคคีที่จะช่วยเหลือกัน เพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านไม่ว่า บ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง และศาสนาถาวรคงมั่น


  “ความสามัคคีคือส่วนพลังที่สำคัญ”


  5. ความเมตตาของท่าน  เมื่อคนๆหนึ่งที่มีความสามารถที่จะไปทำในตำแหน่งอื่น ท่านก็ไม่ห้ามปราม และยังสนับสนุนให้ไปถึงสิ่งที่ตัวเองหวังเอาไว้อีกด้วย และท่านตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนที่มีความสามารถและสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา


  “สิ่งสมปรารถนาคือความหวังของทุกคน”


  เราได้รับรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าท่านทรงมีคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งที่เราควรเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้า

  “ความดีส่งกลิ่นหอมดุจดอกมะลิ”   คนเราเมื่อทำงานถึงจุดหนึ่ง

  ย่อมซึ่งอยากเปลี่ยนตำแหน่งบ้าง

  แล้วท่านเป็นนายทรงพระกรุณา 

  ได้เมตตาเปลี่ยนให้ตามหวังดี

  ถึงแม้จะเปลี่ยนไปก็ยังรัก 

  เคารพสักว่าเป็นข้ารองพระบาทนี้

  ตั้งใจทำทุกวันเป็นวันที่ดี 

  สมศักดิ์ศรีที่ท่านให้เปลี่ยนเอย


  “ขอบคุณสำหรับการอ่านเรื่องเล่านี้จนจบค่ะ เรามาใช้เวลาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวรรณคดีไทยฉบับนี้ค่ะ”

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in