เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
My First Storyjrcykm
Elysium : ภาพผู้อพยพผิดกฎหมายกับความเหลื่อมล้ำ ในสังคมอเมริกา
 • ภาพยนตร์เรื่อง Elysium เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือปี 2154 ในขณะนั้นเกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มคนจำนวน 2 กลุ่มคือ 
  1. พลเมืองที่อาศัยอยู่บนโลกในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองลอส แองเจลิส
  (พลเมืองทุกคนส่วนใหญ่ในลอส แองเจลิสคือ ชาวละตินอเมริกาและเชื้อชาติอื่น ๆ) 
  2. และพลเมืองที่อาศัยอยู่บน Elysium 

  ระหว่างโลกและ Elysium มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งสภาพแวดล้อม ทรัพยากรรวมถึงชนชั้น โลกมีแต่มลพิษ โรคระบาด สภาพบ้านเมืองเสื่อมโทรม ประชากรมากเกินไป ผู้คนยากจน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงาน ไม่มีการรักษาพยาบาลที่ดีพอ กลุ่มคนที่ร่ำรวย (ผิวขาว) ย้ายไปอยู่บน  Elysium คือสถานีอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 100 กิโลเมตรที่หมุนอย่างช้า ๆ ราวกับนกสวรรค์ซึ่งเคลื่อนตัวเบา ๆ ในอากาศที่บริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่มีพร้อมไปทุกสรรพสิ่ง 
  มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ไร้โรคระบาดเพราะมีวิทยาการที่รักษาได้ทุกโรค ไร้มลพิษ ปราศจากสงคราม 

  พลเมืองของ Elysium ไม่ต้องทำงานหนัก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีหุ่นยนต์คอยรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายตลอดทั้งวัน พลเมืองที่อาศัยอยู่บน Elysium จะไม่พบกับความเจ็บป่วยหรือความแก่เฒ่า คนร่ำรวยใน Elysium มีบ้านที่ดีที่สุด แพทย์ที่ดีที่สุดและวิถีชีวิตที่ดีที่สุด นับว่าเป็นที่เฝ้าฝันของพลเมืองทุกคนบนโลกที่อยากจะครอบครองชีวิตเหล่านั้น โดยเฉพาะการเข้าถึงเครื่องมือการรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพลเมืองบนโลกต้องการไปที่ Elysium เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีแต่พวกเขาจำเป็นต้องกลายเป็นพลเมือง Elysium 

  โชคร้ายที่ Elysium ไม่มีนโยบายเปิดรับผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัย รัฐบาลของ Elysium ต้องการธำรงไว้ซึ่งสายเลือดบริสุทธิ์ของคนผิวขาวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อพลเมืองบนโลกเดินทางไปยัง Elysium พวกเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็น “ผู้อพยพผิดกฎหมาย” หรือ “ผู้บุกรุก” ทันทีโดยไม่มีการฟังความคิดเห็นใด ๆ

  ประเด็น “ผู้อพยพผิดกฎหมาย” ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Elysium คือภาพผู้อพยพผิดกฎหมายกับความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับเหตุผลที่ว่าผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากตัดสินใจข้ามชายแดนและหาชีวิตที่ดีกว่าในอเมริกา แต่ในชีวิตจริงผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมในเรื่องของสวัสดิการจากรัฐรวมถึงปัญหาสุขภาพ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ โดยภาพยนตร์เน้นไปที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากมีผู้อพยพแบบผิดกฎหมายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและผู้อพยพผิดกฎหมายเหล่านั้นยังเป็นแรงงานสำคัญที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของอเมริกา เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เรื่อง Elysium ออกฉายจึงสอดคล้องกับการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ (Obamacare) และปฏิรูปกฎหมายผู้อพยพของโอบามา (DACA) ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อพยพผิดกฎหมาย

  ความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลระหว่างพลเมืองบนโลกและพลเมืองบน Elysium แตกต่างกันอย่างชัดเจน พลเมืองบน Elysium ใช้ชีวิตในชุมชนล้อมรั้วหรูหรา ได้รับการบริการสุขภาพชั้นหนึ่ง 

  ส่วนพลเมืองบนโลกใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและได้รับบริการสุขภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค ทั้งยังต้องเฝ้าภาวนาไม่ให้ตนเองเจ็บป่วยขั้นรุนแรง เช่น กรณีของแม็กซ์ (Max) เฟรย์ (Frey) มาทิลด้าและสไปเดอร์ 

  แต่เมื่อพลเมืองบนโลกอพยพไปยัง Elysium เพื่อต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ถือได้ว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย เปรียบเสมือนสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่พลเมืองจากประเทศอื่น ๆ อพยพเข้าไปในอเมริกา หากไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงกลายเป็น ‘ผู้อพยพผิดกฎหมาย’ รวมถึงไม่ได้สิทธิในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและสิทธิพื้นฐานอื่น ๆ 

  แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อโอบามาได้ทำการปฏิรูปผู้อพยพ เพื่อทำให้ผู้อพยพผิดกฎหมายกลายมาเป็นผู้อพยพแบบถูกกฎหมายชั่วคราว รวมถึงการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้อพยพสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการปฏิรูประบบประกันสุขภาพผู้อพยพส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงระบบการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพแบบผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูง หลังจาก Obamacare ผ่านเป็นกฎหมายทำให้ผู้อพยพถูกกฎหมายสามารถซื้อประกันสุขภาพ Obamacare 

  ขณะนั้นยังมีอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการ DACA โครงการนี้ทำให้ผู้อพยพหลายล้านคนก้าวออกมาจากเงามืดและได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับจากการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่อเมริกาและท้าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับคนอเมริกา 

  ตัวละครกับการเมือง
   

  เดลาคอร์ท เป็นตัวละครผิวขาวที่มีความร่ำรวย เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบน Elysium อาศัยอยู่บน Elysium ลักษณะนิสัยของเดลาคอร์ทคือ เย็นชาและไร้ความเห็นอกเห็นใจ เธอต้องการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของคนผิวขาวไว้จากบทสนทนาที่เธอกล่าวตอนที่ถูกสอบสวนเรื่องการจัดการผู้อพยพและเธอยังยกเหตุผลมากมายมาอธิบายเพื่อต้องการต่อต้านผู้อพยพให้พ้นจาก Elysium แม้ว่ามันจะหมายถึงการฆ่าหรือใช้วิธีที่รุนแรงกับผู้อพยพอย่างไร้ความปราณี เดลาคอร์ทต้องการขึ้นเป็นประธานาธิบดีเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการจัดการปัญหาผู้อพยพอย่างเด็ดขาด โดยร่วมมือกับจอห์น คาร์ไลล์ให้สร้างโปรแกรมรีบูทระบบของ Elysium และทำการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีผ่านการรัฐประหาร

  จอห์น คาร์ไลล์ เป็นตัวละครผิวขาวที่มีความร่ำรวยและเป็นผู้สร้าง Elysium รวมถึงมีหน้าที่จัดหาเทคโนโลยีอาวุธจำนวนมากให้แก่ Elysium จอห์น คาร์ไลล์ยังเป็นเจ้าของบริษัทผลิตหุ่นยนต์ Armadyne มีฐานการผลิตอยู่บนโลก พนักงานในบริษัทก็คือ พลเมืองบนโลก โดยปกติจอห์น คาร์ไลล์ใช้ชีวิตอยู่บน Elysium เท่านั้น จะลงไปบนโลกก็ต่อเมื่อต้องไปตรวจสอบกิจการหรือเพื่อประชุม 

   
  จอห์น คาร์ไลล์กับเดลาคอร์ทมีอุปนิสัยที่คล้ายคลึงในเรื่องของความเย็นชาและไร้หัวใจผ่านการกระท้าที่มีต่อคนงานในบริษัทตนเอง ขณะที่คนงานหลายพันคนทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่พลเมืองของ Elyium แต่โรงงานของจอห์น คาร์ไลล์กลับไม่มีสวัสดิการรองรับและผลักความรับผิดชอบให้คนงานรับผิดชอบตนเองทั้งยังแสดงท่าทีรังเกียจต่อผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าตน 

  แม็กซ์ ดา คอสต้า เป็นชาวละตินอเมริกา ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาหลัก มีรอยสักตามร่างกายเมื่อยังเด็กแม็กซ์อาศัยอยู่กับซิสเตอร์ (Sisters) เนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า แม็กซ์เคยเข้าคุกเพราะคดีอาชญากรรมจากการลักขโมยรถและมีความผิดหลายคดี หลังออกจากคุกแม็กซ์ได้ปรับเปลี่ยนความคิดและกลับตัวกลับใจจึงได้เข้าทำงานในโรงงานของจอห์น คาร์ไลล์อยู่แผนกอบหุ่นยนต์ วันหนึ่งเขาได้รับรังสีจากความผิดพลาดจากการทำงานในโรงงานผลิตหุ่นยนต์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทางบริษัทไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นและไม่ได้ให้สิทธิ์คุ้มครองการรักษาพยาบาล 

  หุ่นยนต์พยาบาลบอกแม็กซ์ว่า เขามีชีวิตอยู่ได้แค่ 5 วันเท่านั้น จากเหตุการณ์นี้ทำให้แม็กซ์ต้องการไป Elysium เพื่อมีชีวิตรอด แม็กซ์จึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่า 

  เฟรย์ เป็นชาวละตินอเมริกาและเพื่อนสนิทในวัยเด็กของแม็กซ์ ในวัยเด็กเฟรย์มีความฝันที่อยากจะเป็นพยาบาลและฝันของเธอก็เป็นจริง เฟรย์ได้ทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาล Condado de เมืองลอสแองเจลิส เฟรย์มีลูกสาวหนึ่งคนคือ มาทิลด้า มาทิลด้าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นโรคร้ายแรง แน่นอนว่าโรงพยาบาลบนโลกไม่สามารถรักษาให้หายได้ แพทย์แนะนำให้เธอพาลูกกลับไปนอนพักที่บ้าน แต่เฟรย์พยายามต่อรองกับแพทย์ประจำวอร์ดโดยขอให้ลูกเธอรักษาที่โรงพยาบาลต่อ 

   แต่แพทย์ปฏิเสธและบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ Elysium ไม่สามารถรักษาให้หายได้ 


  สภาพสังคมของพลเมืองบนโลก  
  -

  ในทุก ๆ วันพลเมืองบนโลกเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและมองดู Elysium ที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ที่ซึ่งชนชั้นสูงใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจที่โหดร้ายเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าแต่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของพวกเขา สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตแตกต่างกับพลเมืองของ Elysium อย่างสิ้นเชิง ในขณะที่พลเมืองของ Elysium เข้าถึงระบบการรักษาที่ทันสมัยและรักษาได้ทุกโรค แต่โรงพยาบาลที่ปรากฏบนโลก มีความเก่า สกปรก ทรุดโทรมและแออัดมาก จากการสังเกตพบได้ว่าทรัพยากรมีไม่เพียงพอและให้การบริการเป็นแค่เพียงการรักษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น อย่างเช่นในกรณีผ่าตัดเล็ก ๆ แผลเล็ก ๆ อาการปวดท้องหรือป่วยเบื้องต้น ประชาชนต้องรอคิวนาน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่พอรองรับคนไข้จำนวนมาก ไม่สามารถรักษาในการเจ็บป่วยขั้นสูงได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษา สภาพสังคมบนโลกที่ปรากฏในภาพยนตร์คือประชากรอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ง่อนแง่นนับพัน ประชากรเผชิญกับมลภาวะจำนวนมาก ผู้หญิงกำลังยืนตากผ้าโดยใช้ราวเชือก ตำรวจคอยควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองและยังปฏิบัติกับพลเมืองด้วยความรุนแรง กลุ่มเด็กน้อยวิ่งเล่นและไถ่สตางค์คนอื่นที่เดินผ่านเพื่อสะสมสตางค์ไป Elysium

  จากข้างต้นเห็นได้ว่า Elysium ในปี 2154 มีโอกาสน้อยมากที่พลเมืองบนโลกจะก่อกบฏจากความไม่พอใจเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะหุ่นยนต์ต้ารวจได้สอดส่องและจับตาทุกการเคลื่อนไหว โดยตัวละครที่เป็นภาพแทนความรู้สึกของพลเมืองที่อยู่บนโลกคือ แม็กซ์และเฟรย์ที่อาศัยอยู่ในศูนย์เด็กก้าพร้าโดยมี
  ซิสเตอร์คอยดูแล ในวันแรกที่แม็กซ์ได้เจอกับเฟรย์ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ แม็กซ์ให้เฟรย์อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Elysium ให้ฟังเพราะแม็กซ์อ่านไม่ออก โดยบทสนทนาระหว่างแม็กซ์กับเฟรย์ในวัยเด็กได้สะท้อนถึงความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากได้ขึ้นไปอยู่บน Elysium และความหวังสูงสุดของแม็กซ์ที่ต้องการจะไป Elysium คือ การที่ Elysium มีเครื่องมือที่รักษาได้ทุกโรค

  มาทิลด้า ซานติอาโก้กับทางเลือกในการรักษา
  - 

  ตัวละครมาทิลด้า ถือเป็นภาพแทนของพลเมืองบนโลกที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคร้ายแรง แต่บนโลกไม่มีเครื่องมือหรือหมอคนไหนรักษาให้ได้ มาทิลด้าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน อาการของมาทิลด้าแย่ลงเรื่อย ๆ มาทิลด้าเหมือนเด็กทั่วไปที่มีความอยากรู้อยากเห็นและชอบที่จะบอกเล่าเรื่องราวด้วยจินตนาการของเธอ 

  แพทย์ที่ทำการรักษาในโรงพยาบาลที่เฟรย์ทำงานอยู่บอกให้เธอพาลูกกลับไปรักษาตัวที่บ้าน เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาอาการของมาทิลด้าได้และยังมีบุคคลอีกมากที่ต้องการใช้เตียงที่มีโอกาสหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้มากกว่ามาทิลด้า จากจุดนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พลเมืองบนโลกได้รับซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พลเมือง Elysium ได้รับอย่างมาก พลเมือง Elysium สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ โดยใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีไม่ต้องผ่าตัด แต่พลเมืองบนโลกต้องรอวันตายเพียงอย่างเดียว 

  การกีดกันผู้อพยพหรือไม่ต้อนรับผู้อพยพจากรัฐบาลของ Elysium 
  -

  มียานเถื่อนลำหนึ่งบนโลกได้เจาะระบบนำร่องของ Elysium เพื่อที่จะบุกเข้าไป ซึ่งกลุ่มคนที่เจาะระบบนำร่องและสร้างยานเถื่อนเป็นกลุ่มเชื้อชาติละตินอเมริกา (กลุ่มของสไปเดอร์) เนื่องจากตัวละครสนทนากันด้วยภาษาสเปนรวมถึงรอยสักบนร่างกาย โดยจะให้พลเมืองบนโลกซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปบน Elysium บางคนต้องสะสมเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะซื้อตั๋วขึ้นไป Elysium แม้ว่าจะต้องไปแบบผิดกฎหมายก็ตาม ภาพที่สะท้อนในขณะที่พลเมืองบนโลกต่อแถวซื้อตั๋วคือ ภาพของพลเมืองที่ต้องการรักษาทางการแพทย์ เช่น 

   ผู้สูงอายุเพศหญิงคนหนึ่งที่มีความพิการต้องนั่งรถเข็น 
  เด็กสาวคนหนึ่งที่มีความพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
  ผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังดามคอและมีผ้าพันรอบศีรษะ 

  อีกประเด็นที่น่าสนใจคือพลเมืองบนโลกที่ต้องการอพยพไป Elysium ล้วนแต่มีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับคนละตินอเมริกา คนเอเชีย คนแอฟริกา และเชื้อชาติอื่น ๆ 

  จากข้างต้นพลเมืองบนโลกพยายามที่จะอพยพมา Elysium แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากถูกกีดกันจากรัฐบาลของ Elysium พลเมืองบนโลกในมุมมองของกลุ่มคนผิวขาวร่ำรวยที่อาศัยอยู่บน Elysium ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกและน่ารังเกียจ จากท่าทีที่แสดงออกเมื่อยานของผู้อพยพแบบผิดกฎหมายลงไปจอดบน Elysium พลเมืองของ Elysium แสดงท่าทีหวาดกลัวและวิ่งหนีพลเมืองที่วิ่งออกมาจากยานเถื่อน 

  ความเปลี่ยนแปลงจากการรีบูทระบบ 
  -
  จากอุบัติเหตุที่ได้รับจากการทำงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ท้าให้แม็กซ์ต้องการขึ้นไปบน Elysium เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนเองและต้องเป็น Elysium เท่านั้นถึงจะช่วยรักษาแม็กซ์ได้แต่แม็กซ์พยายามคิดหาหนทางในการรอดชีวิต โดยเขานึกถึงสไปเดอร์ว่าสามารถพาเขาไป Elysium ได้เพราะสไปเดอร์เป็นคนที่เจาะระบบของ Elysium และเคยพายานผู้อพยพจากโลกไป Elysium ได้สำเร็จ แม้จะถูกจะส่งกลับโลกในภายหลังแม็กซ์จึงคิดว่าสไปเดอร์ต้องช่วยเหลือเขาแน่ ๆ สุดท้ายสไปเดอร์ช่วยเหลือจริงแต่มีข้อแลกเปลี่ยน ด้วยภารกิจที่ต้องเอาข้อมูลจากสมองของพลเมือง Elysium เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว บัญชีธนาคารและธุรกิจ และแม็กซ์เลือกที่จะเอาชีวิตของจอห์นคาร์ไลล์ เพราะจอห์น คาร์ไลล์เลือกที่จะไร้ความเมตตาแก่แม็กซ์ในวันที่แม็กซ์เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ถ้าแม็กซ์ทำสำเร็จเขาจะได้ขึ้นไป Elysium แต่เป็นการไปอย่างผิดกฎหมาย แม็กซ์ยอมทำทุกอย่างเพื่อได้ขึ้นไปเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว

  สิ่งที่พบจากการขโมยข้อมูลของจอห์น คาร์ไลล์คือโปรแกรมรีบูทระบบของ Elysium ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของ Elysium เพื่อทำให้เดลาคอร์ทได้เป็นประธานาธิบดีแต่ทุกอย่างกลับตาลปัตร เมื่อแม็กซ์ได้โปรแกรมรีบูทระบบมาอยู่ในครอบครอง แม็กซ์จึงรู้ว่าตัวเองสามารถช่วยพลเมืองทุกคนบนโลกให้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้ซึ่งโปรแกรมรีบูทระบบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พลเมืองทุกคนบนโลก 

  โปรแกรมรีบูทระบบของ Elysium จึงเปรียบเสมือนการปฏิรูปกฎหมายผู้อพยพและ Obamacare 
  เพราะการปฏิรูปกฎหมายผู้อพยพจะช่วยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายล้านคน
  กลายเป็นผู้อพยพแบบถูกกฎหมาย และได้รับสิทธิ์ในการซื้อประกันสุขภาพภายใต้ Obamacare ได้ 


  ภาพยนตร์จบด้วยภาพที่ผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งหมดออกมาจากที่หลบซ่อน 
  พลเมืองทุกคนได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม 
  ซึ่งเป็นผลมาจากการรีบูทระบบที่ส่งผลให้พลเมืองทุกคนบนโลกกลายเป็นพลเมืองของ Elysium 
  ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียม 
  -

  ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้เสนอให้เห็นถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลของผู้อพยพแบบผิดกฎหมาย โดยเสนอให้ผู้อพยพผิดกฎหมายทุกคนกลายเป็นผู้อพยพแบบถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลเหมือนกับคนอเมริกันทั่ว ๆ ไป เมื่อพิจารณาสิ่งที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนำมาวิเคราะห์กับ American Dream จะเห็นได้ว่าทุกคนต่างก็มีความหวังที่จะมีชีวิตรอดและหวังที่จะมีความเท่าเทียม รวมถึงความหวังที่จะมีรัฐสวัสดิการที่ให้การบริการอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งชนชั้น เชื้อชาติและสีผิว เพราะฉะนั้นสังคมในอุดมคติที่ประชาชนทุกคนต้องการและสะท้อนออกจากมาภาพยนตร์ก็คือ การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม 

  เมื่อกล่าวถึง American Dream สิ่งแรกที่นึกถึงคงจะเป็นเรื่องของเสรีภาพ ความเท่าเทียม รวมถึงความเชื่อที่ว่า American Dream จะสามารถชุบชีวิตใหม่ให้เราได้และความหวังที่จะมีชีวิตทางสังคมที่ดีขึ้น ความฝันแบบอเมริกันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอพยพออกจากถิ่นฐานเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วความฝันนั้นไม่มีจริงเพราะ American Dream เป็นเพียงมายาคติมันไม่มีทางเป็นไปได้ในเมื่อทุกวันนี้ ความเท่าเทียมในอเมริกาไม่ได้มีอยู่จริง แม้กระทั่งการรักษาพยาบาลก็ยังมีการแบ่งชนชั้นและเชื้อชาติ 

  ในภาพยนตร์ Elysium เปรียบว่าเป็นดินแดนในฝันของหลาย ๆ คนเพราะว่าใน Elysium ปราศจากโรคภัย เป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข ความร่ำรวยความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของคนบนโลกอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลเพราะฃความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เพียงแค่เกิดมาเป็นพลเมือง Elysium ก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนัก เจ็บป่วยเมื่อไหร่หรือเป็นโรคที่ร้ายแรงแค่ไหนก็สามารถหายได้ในพริบตา ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตของพลเมืองบนโลก 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in