เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม By สุรชาติ บำรุงสุข
 • รีวิวเว้ย (1461) "เราอาจกล่าวเป็นเชิงข้อสังเกตได้ว่าฝ่ายขวาไทยขยับบทบาทจาก 'นักต่อต้านคอมมิวนิสต์' ในยุคสงครามเย็นมาเป็น 'นักต่อต้านประชาธิปไตย' ในยุคหลังสงครามเย็น จนมาถึงยุคปัจจุบัน และอาการของการต่อต้านประชาธิปไตยกลายเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่เด่นชัดของฝ่ายขวาไทย..." ข้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ อ่านแล้วชวนให้คิดถึงความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายขวาไทยที่ผูกติดอยู่กับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทย และเป็นข้อความที่ยืนยันได้ถึงความเปบี่ยนแปลงของสังคมผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ ณ ห่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทย
  หนังสือ : สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม
  โดย : สุรชาติ บำรุงสุข
  จำนวน : 238 หน้า
  .
  "สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ทางการเมืองของไทย ผ่านรูปแบบของบทความที่บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยที่ผู้เขียนมุ่งความสำคัญของการบอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมืองไทยผ่านมิติของ "ความมั่นคง" และกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นบริบทของสังคมการเมืองไทยในมุมมองที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความเชี่ยวชาญของผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงและทำเรื่องของทหารตลอดมา ทำให้มุมมองในการบอกเล่าเรื่องราวของการเมืองไทยอยู่ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากงานหลาย ๆ ชิ้น
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม" แบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 24 บท ที่ในแต่ละบทเนื้อหาจะแยกขาดออกจากกันอย่างเป็นเอกเทศ หากแต่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเส้นเวลาของเหตุการณ์ทางการเมืองในไทย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2475 กระทั่งถึงช่วงเวลาปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2566) สำหรับเนื้อหาในแต่ละบทของหนังสือแบ่งเป็นดังนี้
  .
  01 ปฏิวัติสยามในกระแวปฏิวัติโลก! มอง 2475 ผ่านการเมืองระหว่างประเทศ
  .
  02 2475-สงครามและการปฏิวัติ! คณะราษฎรในโลกแหงความผันผวน
  .
  03 การปฏิวัติทางการเมืองของไทยสมัยใหม่: สถานะทางประวัติศาสตร์ของ 14 ตุลาคม 2516
  .
  04 สงครามปฏิวัติของคนหนุ่มสาว! การต่อสู้ของนึกศึกษาประชาชนในยุค "สามตุลาฯ"
  .
  05 ระบอบพันทางยุคเปรม สงคราม ประชาธิปไตยและกองทัพ
  .
  06 เปลี่ยนผ่านวิทยากับระบอบพันทาง: ปัญหาการเปลี่ยนผ่านแบบไตรภาค
  .
  07 พลังชน vs พลังปืน! 2535-ประชาธิปไตยขึ้นสู่กระแสสูง 
  .
  08 พฤษภาประชาธิปไตย: ความฝันในฤดูใบไม้ผลิ
  .
  09 เรื่องขวา ๆ แบบไทย ๆ เมื่อขวาไทยไม่เปลี่ยนแต่โลกเปลี่ยน 
  .
  10 ตุลาการธิปไตย: ตุลาการกับการเมืองไทย
  .
  11 วิบากกรรมเผด็จการไทย! โลกไม่ได้หมุนตามขวาไทย
  .
  12 ความกลัวของฝ่ายขวาในยุคดิจิทัล ความกลัวที่ไม่เคยจบ
  .
  13 รักตะวันออก-เกลียดตะวันตก! โลกทัศน์ใหม่ของขวาจัดไทยปัจจุบัน
  .
  14 อัศวินม้า (ไม่) ขาว ทหารกับการเมืองไทย
  .
  15 IO กับการเมืองไทย: เมื่อข่าวสารเป็นอาวุธ
  .
  16 การเมืองฉากสุดท้ายของผู้นำทหาร! ทหารต้องอ่านประวัติศาสตร์ 
  .
  17 วิกฤติในระบอบประชาธิปไตย รัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  .
  18 สร้างขบวนประชาธิปไตย ลดทอนขบวนอำนาจนิยม 
  .
  19 Club House สโมสรประชาธิปไตย
  .
  20 อึดอัดขัดข้องใจ! ปัญหาความรุนแรงทางการเมือง
  .
  21 สงครามการเมืองไทย: ปัญหาและบทเรียน
  .
  22 โลกใหม่-การเมืองใหม่! ประเทศไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลง!
  .
  23 อนาคตไทยในโลกที่ผันผวน ข้อสังเกต 24 ประการ
  .
  24 เดินหน้าจากปีที่ 91: ประชาธิปไตยไทยท่ามกลางหลากหลายวิกฤต
  .
  "สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม" ช่วยให้ผู้อ่านเห็นมิติของการเมืองไทย ผ่านปฏิสัมพันธ์ของการปะทะกันระหว่างเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม ในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นของประชาธิปไตย นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แน่นอนว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน "สงครามการเมืองไทย เสรีนิยม vs อนุรักษ์นิยม" เป็นมุมมองอีกมิติหนึ่งของเหตุการณ์ทางการเมืองไทยที่ให้ความสำคัญในมิติของ "ความมั่นคง" 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in