เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ By PEACE SURVEY
 • รีวิวเว้ย (1372) "...สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน (2566) ได้เกิดเหตุความไม่สงบจำนวน 22,166 ครั้ง ความรุนแรงกดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 7,520 คน และผู้บาดเจ็บ 13,968 คน" ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานของเอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7 ที่นำเสนอข้อมูลที่เกิดจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  หนังสือ : ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 
  โดย : เครือข่ายนักวิชาการ PEACE SURVEY
  จำนวน : 67 หน้า
  .
  "ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7 การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความเป็นอยู่และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ต่อปัญหาความไม่สงบ การสร้างสันติภาพและประเ็นอื่น ๆ โดยมีการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,312 ตัวอย่าง 
  .
  โดยเนื้อหาของ "ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ อันประกอบไปด้วย
  .
  ส่วนที่ 1 บริบทสถานการณ์ในช่วงเวลาการสำรวจ
  .
  ส่วนที่ 2 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  .
  ส่วนที่ 3 มุมมองต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
  .
  "ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" แสดงให้เห็นถึงเสียงสะท้อนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน และสร้างความสูญเสียให้กับคนทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ดำเนินมาภ่ยใต้ระยะเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างการประกาศต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดออกไปอีก 1 เดือน นับเป็นการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มายาวนานกว่า 18 ปี "ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" อาจจะเป็นเสียงสะท้อนและทางออกของการบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก็เป็นได้เพราะสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนออกมาใน "ฟังเสียงประชาชนฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" คือการสะท้อนเสียงของ "ความหวัง" ที่ผู้คนขอให้เกิด-มี ขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in