เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
โอบกอดโลกไว้ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
 • รีวิวเว้ย (1366) โลกร้อน โลกรวน เอลนีโญ ลานีญา และปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน คงยากจะปฏิเสธว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง ดังที่แนวคิดเรื่องของ "โลกร้อนเป็นเรื่องโกหก" เคยได้รับการเชื่อถือและมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงและไม่สนใจในประเด็นดังกล่าว ตัวอย่างที่ปรากฏชัดในฐานะของภาพแทนของคนกลุ่มนี้คงหนี้ไม่พ้น "โดนัลด์ ทรัมป์" อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่เชื่อเรื่องของโลกร้อนและในยุคสมัยภายใต้การบริหารของเขา สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกจากหลาย ๆ ความร่วมมือในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คงยากจะปฏิเสธว่าในปัจจุบันยังมีคนอีกหลายคนที่มีทัศนคติแบบเดียวกันกับทรัมป์ และก็ยากจะปฏิเสธเช่นกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ของโลก อย่างในกรณีของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อาจจะยาวนานกว่า 3 ปีในภูมิภาค (2566) ซึ่งนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงในเรื่องของปัญหาหมอกควัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาที่จะตามมาในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ระบบเศรษฐกิจและอีกหลากหลายปัญหาที่จะนำพามาพร้อมกับ "ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
  หนังสือ : โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน
  โดย : ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ และ จิดาภา คุ้มกลาง
  จำนวน : 392 หน้า
  .
  "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" หนังสือเล่มหนาแต่เนื้อหาเป็นมิตร ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบรอบด้านสำหรับเด็ก เยาวชนและคนทั่วไป ที่สนใจและเอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏอยู่ใน "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" เป็นการมุ่งนำเสนอเรื่องราวของปัญหาและวิกฤตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการเล่าเรื่องให้เห็นถึงที่มา ความสำคัญ พัฒนาการ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการรับมือทั้งในฐานะของปัจเจก การรับมือในฐานะองค์กร รวมไปถึงการรับมือในระดับนโยบาย ที่หนังสือ "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" พยายามชี้ชวนให้ผู้อ่านได้เห็นว่าการรับมือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นจำเป็นต้องมาจากความร่วมมือของทุกคนในโลกใบนี้ โดยอาจจะเริ่มต้นจากตัวเราและขยายขอบเขตออกไปสู่ประชาคมโลก
  .
  ด้วยการที่เนื้อหาของ "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" มุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราวของวิกฤตสภาพอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายมนการสื่อสารของหนังสืออยู่ที่กลุ่มของเยาวชนทำให้วิธีการเล่าเรื่องของ "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" อยู่ในท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้อ่าน และมีความพยายามในการนำเสนอเนื้อหาที่ยากให้ง่าย ผ่านการเล่าเรื่องคล้ายการบอกเล่าที่มิใช่การเขียนงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  .
  โดยเนื้อหาของ "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก 9 บทย่อย 1 บทเกริ่นนำ และ 1 บทส่งท้าย ที่จะช่วยฉายให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นยิ่งของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังดำเนินไป สำหรับเนื้อหาของ "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" มีดังนี้
  .
  เกริ่นนำ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ประเทศไทยในสถานการณ์โลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  .
  [ส่วนที่ 1 เข้าใจ]
  .
  1. มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในยุคแอนโทรโปซีน
  .
  2. ก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน
  .
  3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและเราอย่างไร
  .
  4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพียงเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  .
  [ส่วนที่ 2 รู้ทัน]
  .
  5. สหประชาชาติกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  .
  6. การรับมือวิกฤติสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบต้องเริ่มต้นที่ "นโยบาย"
  .
  7. แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเอกชน
  .
  [ส่วนที่ 3 รับมือ]
  .
  8. หนึ่งคน สามบทบาท: ผู้บริโภค พลเมือง และนักเรียน
  .
  9. หนึ่งวิกฤติ สองทางออก: ลดและปรับตัว
  .
  บทส่งท้าย
  .
  เมื่ออ่าน "โอบกอดโลกไว้...ในวันที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม วิกฤตสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน" จบลง เนื้อหาของหนังสือทำให้เราย้อนนึงถึงข้อความของเด็กสาวคนหนึ่งที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ในที่ประชุม UN Climate Summit 2019 ว่า "นี่มันผิดไปหมด ฉันไม่ควรมาอยู่บนเวทีนี้ ฉันควรกลับไปเรียนหนังสือ ในอีกฟากฝั่งของมหาสมุทร แต่พวกคุณก็เดินทางมาหาความหวังจากพวกเรา เยาวชน คุณกล้าดีอย่างไร คุณขโมยเอาความฝันและวัยเด็กของเราด้วยความพูดจอมปลอม นี่ฉันถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โชคดีแล้วนะ ผู้คนอยู่อย่างทรมาน คนบาดเจ็บล้มตาย และระบบนิเวศกำลังล้มลง เรากำลังจะสูญพันธุ์ แต่พวกคุณกลับพูดกันแต่เรื่องเงินๆ ทองๆ คุณกล้าดีอย่างไร" 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in